... ...

W piątek, 24 maja br., Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów w Poznaniu zorganizowało szkolenie pod nazwą „Dzień szkolenia ogólnowojskowego dla młodzieży szkół średnich i zawodowych – Edycja 2024”. Zajęcia przeprowadzone zostały na gościnnym terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

W zajęciach uczestniczyło liczne grono uczniów „klas mundurowych” ze szkół: Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu i Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu – łącznie blisko 70 osób. Instruktorami prowadzącymi poszczególne tematy byli żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu oraz członkowie  Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów.

Oficjalnego otwarcia szkolenia dokonał Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów Aleksander GREMBOWSKI, który przypomniał tematykę zajęć a także zasady bhp w czasie szkolenia, nie zapominając o obostrzeniach w poruszaniu się po trenie wojskowym. Tematami zajęć były:

- strzelanie sytuacyjne i do tarczy z karabinka i pistoletu na systemie szkolno-treningowym ŚNIEŻNIK;

- szkolenie Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, w tym zakładanie odzieży ochronnej;

- udzielanie I pomocy przedmedycznej, w tym: resuscytacja na fantomie medycznym;

- nauka obsługi karabinka wojskowego: rozkładanie i składanie kbk AK;

- zagadnienie logistyczne, pokonywanie przeszkód terenowych i dostarczanie amunicji na polu walki.

Kończąc zajęcia wręczono podziękowania żołnierzom-instruktorom z CSWLąd. oraz nauczycielom-opiekunom przybyłej młodzieży szkolnej, między innymi: Liliana JOPEK-LUBIK i Jacek DALEKI. Za aktywny udział w szkoleniu podziękowano również członkom WSAR: Mariola ŚWITALSKA, Danuta ANDEBUR, Krystyna i Michał ANDRZEJEWSCY. Ceremonię wręczania wyróżnień uświetnili, w zastępstwie gospodarza obiektu Komendanta CSWL Pułkownika Rafała MATERY, Podpułkownik Jacek THOMAS oraz Major Mirosław MAZUR.

Zwycięzcami sprawdzianu umiejętności zostały następujące zespoły:

  1. pierwsze miejsce zajęła drużyna „T-4-P” z Zespołu Szkół Handlowych w składzie: Marcel WOJTYNIAK, Dawid DROZD, Mikołaj MAZUREK i Franciszek KACZMAREK;
  2. drugie miejsce zajęła drużyna „Jednorożce” z Zespołu Szkół Mechanicznych w składzie: Kamil SZLENK, Kamil GRELEWICZ, Robert ZOWIGUS i Gabriel GÓRECKI;
  3. trzecie miejsce przypadło zespołowi „Zmechanizowani” z Zespołu Szkół Mechanicznych w składzie: Eryk WIECZOREK, Szymon SZYMANKIEWICZ, Stanisław MALINOWSKI i Bartosz CZARNECKI.

Zanim wykonano pamiątkową fotografię szczególne podziękowania za pomoc  w przeprowadzeniu zajęć skierowano do  gospodarza obiektu, komendanta CSWLąd. w Poznaniu płk. Rafała MATERY.

Tekst: Piotr Niemczyk

foto: Danuta Andebur