... ...

Na terenie poligonu, 19 bm.  w Biedrusku słuchacze bazowego kursu podoficerskiego  w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych uczestniczyli w zajęciach z podstaw survivalu.   Celem jest nauczenie żołnierza przetrwania w każdych warunkach.

Survival, czyli przetrwanie, to umiejętność radzenia sobie w różnych warunkach, kiedy standardowe środki i udogodnienia nie są dostępne. Może to oznaczać przetrwanie w lesie, na górze, na morzu lub w innych miejscach, gdzie człowiek musi polegać na własnych umiejętnościach, by przetrwać. Jest to umiejętność, która obejmuje zarówno zdolność do zdobywania żywności, wody i schronienia, jak i radzenia sobie z zagrożeniami takimi jak dzikie zwierzęta czy ekstremalne warunki pogodowe.

Wiadomo, że personelem wojskowym, który w największym stopniu narażony jest na sytuacje wymuszające używanie technik survivalowych są żołnierze jednostek specjalnych, zwiadowczych, piloci ale także każda osoba, która znajdzie się w zagrożonym rejonie, gdzie prowadzony jest konflikt zbrojny. Dlatego Z uwagi na specyfikę pełnionej służby w Wojsku Polskim, znajomość podstawowych zasad survivalu jest obowiązkiem każdego żołnierza.

Tekst i foto: SPWLąd