... ...

Taktyka, marsz ubezpieczony, zakładanie skrytek, trzydniowe bytowanie w terenie przygodnym – terytorialsi 54 batalionu lekkiej piechoty w Zegrzu Południowym – mieszkańcy powiatów: legionowskiego, wołomińskiego i pułtuskiego – podsumowali 14 dniowym poligonem kolejne etapy szkoleń. 

Szkolenie zintegrowane (14 dniowe), tzw. poligon, to obowiązkowa forma nauki, którą musi odbyć raz w roku każdy żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej. Pozwala podsumować dotychczasowe umiejętności żołnierzy pełniących określone funkcje w 12 osobowej sekcji lekkiej piechoty, jak również sprawdza komunikację, synchronizację i współdziałanie w zespole. 

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej z 54 batalionu lekkiej piechoty (blp), który Stałym Rejonem Odpowiedzialności (SRO) obejmuje powiaty: legionowski, wołomiński i pułtuski zakończyli w marcu szkolenie zintegrowane. Część pododdziałów 54blp podsumowała I etap szkolenia – ukierunkowany na nabycie przez żołnierzy umiejętności indywidualnych, a część zakończyła III etap, którego celem jest zgranie w składzie sekcji/drużyny i plutonu, a także stworzenie warunków do rozpoczęcia zgrywania w składzie kompanii. 

Podczas intensywnych 14 dni pod okiem dowódców doskonalono umiejętności strzeleckie z karabinka MSBS GROT oraz taktykę. Żołnierze wykonywali m.in. marsz ubezpieczony przez okoliczne miejscowości, doskonalili orientację i przemieszczanie się w terenie, realizowali zadania z zakresu saperstwa, a także prowadzili działania szturmowe. 

Elementem niezbędnym na współczesnym polu walki jest utrzymanie skutecznej i bezpiecznej komunikacji oraz łączności, która musi być dostosowana do specyfiki prowadzonych działań w różnorodnym terenie: lesistym, zurbanizowanym, otwartym, jak i w pomieszczeniach.  Dlatego podczas szkolenia zintegrowanego terytorialsi doskonalili łączność z wykorzystaniem etatowego wyposażenia sekcji lekkiej piechoty. Przećwiczyli również przekazywanie informacji przy zastosowaniu skrytek - na wypadek, gdyby łączność za pomocą środków technicznych nie byłaby możliwa. Zakończeniem 14 dniowego poligonu było 3-dniowe bytowanie w terenie przygodnym – terytorialsi sprawdzili swoje wyposażenie indywidualne i ekwipunek, które musiały wystarczyć do przetrwania w warunkach dzienno-nocnych. 

Zasada terytorialsów brzmi: „szkolimy się tam, gdzie mieszkamy”, dlatego szkolenia zintegrowane poza ośrodkami poligonowymi i strzelnicami odbywają się również w pobliżu miejsc zamieszkania żołnierzy. Tym razem zegrzyńscy terytorialsi ćwiczyli m.in. w Starachówce, Wołominie i Poświętnem. Dzięki temu szkolenie zyskało na realności, a żołnierze jeszcze lepiej poznali teren potencjalnych działań prowadzonych na rzecz wspierania lokalnej społeczności.  
                                                                ***
Model szkolenia żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej obejmuje dwa trzyletnie cykle. Cykl pierwszy składa się z trzech rocznych etapów, poprzedzonych szkoleniem podstawowym lub wyrównawczym. Etap I – szkolenie indywidualne, etap II – szkolenie specjalistyczne, etap III – szkolenie zgrywające. Po zakończonym I cyklu i przeprowadzeniu oceny poziomu wyszkolenia plutonów, pododdziały przechodzą do II cyklu – 3 letniego szkolenia zaawansowanego. 

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA