... ...

W całej Polsce trwa akcja "Żołnierska Pamięć". Również żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej porządkują miejsca pamięci oraz groby polskich żołnierzy przed Obchodami Wszystkich Świętych.  

Program "Żołnierska Pamięć" to cykliczna akcja, której celem jest kultywowanie pamięci o znanych i nieznanych polskich żołnierzach tworzących zręby Polskiego Państwa Podziemnego oraz broniących jego granic, a także kształtowanie wśród żołnierzy patriotycznych postaw oraz budowanie świadomości historycznej i tożsamości narodowej nie tylko żołnierzy, ale również lokalnych społeczności.   

W ramach tegorocznej akcji terytorialsi 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzili około 20 grobów i pomników na cmentarzach w całym Stałym Rejonie Odpowiedzialności Brygady.  Uprzątnęli również oraz zapalili znicze w miejscach pamięci wielu historycznych wydarzeń. Żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej spotkać można było m.in. na cmentarzu w Grodzisku Mazowiecki, na warszawskich Powązkach, gdzie odwiedzili symboliczne miejsce pochówku patrona 6 MBOT, rtm. Witolda Pileckiego. Odwiedzili również groby i miejsca pamięci na nekropolii w Radomiu, cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście nad Pilicą, przy pomniku żołnierzy AK w Hucisku czy w Forcie III w Pomiechówku. Znicze zapłonęły również na grobach kolegów z 6 MBOT, którzy odeszli na wieczną służbę. 

- Pielęgnowanie pamięci o żołnierzach poległych w obronie Ojczyzny jest obowiązkiem żołnierzy obrony terytorialnej. Nasza formacja czerpie z tradycji Armii Krajowej, zdajemy sobie sprawę, że bez bohaterskiej postawy i poświęcenia naszych poprzedników nie byłoby naszej wolności. Bohaterom ojczyzny jesteśmy winni szacunek, a udział w akcji "Żołnierska Pamięć" to jeden z jego przejawów - mówi ppłk Arkadiusz Kawka - zastępca dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.   

Należy zaznaczyć, że żołnierze 6 MBOT otaczają opieką groby żołnierzy nie tylko w okolicach 1 listopada – to stałe zadanie mazowieckich terytorialsów wpisujące się w credo żołnierzy WOT.

kpt. Dominik PIJARSKI