... ...
W maju w „kinoteatrze” Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy odbyło się święto Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej po raz trzeci z rzędu zostało wyróżnione tytułem Lidera Systemu Wykorzystania Doświadczeń Sił Zbrojnych RP. 
 
Do konkursu Centrum zostało zgłoszone przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej. Kapituła składająca się z przedstawicieli Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych oraz wszystkich Rodzajów Sił Zbrojnych po dokonaniu głębokiej analizy zgłaszanych obserwacji przez wszystkie pododdziały Wojska Polskiego wyłoniła najlepszą jednostkę w ramach konkursu. W bieżącej edycji po raz trzeci z rzędu tytuł honorowy "Lidera Systemu
Wykorzystania Doświadczeń 2023" zdobyło Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.
 
Działanie takie świadczy o wysokim profesjonalizmie i zaangażowaniu personelu w rozwój CSWOT oraz Sił Zbrojnych RP. 
 
Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpiło podczas obchodów święta CDiSSZ. W imieniu Komendanta CSWOT- pana płk. dr. Przemysława Żukowskiego, statuetkę oraz dyplom "Lidera SWD 2023" z rąk gen. broni Krzysztofa Króla odebrał szef Sekcji Wykorzystania Doświadczeń- mjr Mariusz Podraza. 
 
„Wnioski wyciągnięte z obserwacji dotyczących między innymi realizacji kursów i szkoleń, ale również wyposażenia i doposażania żołnierzy w niezbędny sprzęt i akcesoria, pozwalają na usprawnienie zadań realizowanych zarówno przez CSWOT, ale także przez całe Siły Zbrojne RP. Zaangażowanie kadry i pracowników wojska przyczyniło się do zdobycia tytułu lidera SWD, co jeszcze nigdy nie miało miejsca w historii Sił Zbrojnych. Jest to ogromne wyróżnienie, na które zapracowała cała nasza jednostka.”- powiedział szef Sekcji Wykorzystania Doświadczeń mjr Mariusz Podraza.
System wykorzystania doświadczeń (SWD) stanowi zbiór elementów (struktur, procesów, narzędzi) powiązanych ze sobą wzajemnymi relacjami zapewniającymi właściwe przetwarzanie nabytych doświadczeń i umożliwiających ich upowszechnianie. Zasadniczym celem SWD jest wspieranie dowódców w procesie doskonalenia zdolności operacyjnych, usprawniania działalności podległych im struktur organizacyjnych, a także systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP w oparciu o nabyte doświadczenia.
 
                          ***
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się, która prowadzi ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń dowódczych, instruktorskich i specjalistycznych. Dzięki dogodnemu usytuowaniu CSWOT w pobliżu toruńskiego poligonu swoje szkolenia przechodzą tu m.in. operatorzy wyrzutni ppk JAVELIN, systemu amunicji krążącej WARMATE czy też strzelcy wyborowi i snajperzy. Tylko w 2023 roku w zajęciach organizowanych przez Centrum Szkolenia WOT udział wzięło ponad 2,5 tys. osób.
 
por.  Krzysztof Wójcik