... ...

W środę, 27 marca br., minister Marcin Kierwiński przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w związku ze zdarzeniem z udziałem śmigłowca policyjnego Black Hawk w Sarnowej Górze. Do incydentu doszło w sierpniu 2023 r. W konferencji prasowej wziął także udział wiceminister Czesław Mroczek.

Szef MSWiA poinformował, że w związku z przeprowadzoną kontrolą Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji złożyło dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury.

Pierwsze zawiadomienie dotyczy przekroczenia uprawnień przez Macieja Wąsika, ówczesnego sekretarza stanu w MSWiA. Jest to zawiadomienie z art. 231 § 1 kodeksu karnego w zakresie przekroczenia uprawnień i działaniu na szkodę interesu publicznego. - Rola pana Wąsika w tej sprawie jest jasna i oczywista. To znaczy chwilę przed imprezą, wbrew pierwotnej opinii Komendy Głównej Policji, to on nakłaniał komendanta głównego Policji do użycia Black Hawka niezgodnie z jego przeznaczeniem – mówił szef MSWiA.

Drugie zawiadomienie złożono, również na podstawie z art. 231 §  1 kodeksu karnego, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez insp. w st. spoczynku Jarosława Siekierskiego (do stycznia br. dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji).  Polega ono na: niedopełnieniu obowiązków służbowych, działaniu na szkodę interesu publicznego, prowadzeniu czynności wyjaśniających w sposób stronniczy i nierzetelny.

Nieprawidłowości wykryte podczas kontroli

Koszty naprawy   wyniosą ok. 2,5 mln zł.  Postępowanie  szkodowe nie zostało zakończone.   Szef MSWiA podkreślił, że wyniki kontroli zarówno związane z wybuchem granatnika w KGP, jak i policyjnym śmigłowcem Black Hawk, pokazały, że osoby odpowiedzialne za te zdarzenia nie były karane, wręcz przeciwnie, były hojnie nagradzane.

Z kolei wiceminister Czesław Mroczek powiedział, że mamy do czynienia z kwestią niewłaściwego użycia śmigłowca - do celów i korzyści politycznych, ale także ze sprowadzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. - Ten przykład pokazuje cały szereg działań przedstawicieli ówczesnego obozu rządzącego, którzy angażowali środki i narzędzia państwa polskiego we własną kampanię wyborczą, do odniesienia własnych korzyści wynikających z uzyskania mandatu poselskiego – mówił wiceszef MSWiA.

Zdarzenie z policyjnym Black Hawkiem w Sarnowej Górze

Do zdarzenia z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk doszło 20 sierpnia 2023 r. podczas pikniku z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą w pobliżu Ciechanowa. Śmigłowiec podczas startu zerwał przewód odgromowy linii energetycznej, który spadł w pobliżu osób obserwujących jego przelot.  MSWiA, R

zdjęcie:  MSWiA