... ...

Święto Wojsk Inżynieryjnych jest okazją do zaprezentowania saperskiego, codziennego trudu, który jest symbolem powinności żołnierskich pełnionych zawsze odpowiedzialnie z godnością i honorem.

Każdego roku, 16 kwietnia obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych. Dzień ten jest okazją przypomnienia dokonań saperów na wszystkich wojennych frontach oraz wspomnieniem tych, co polegli za Ojczyznę. Dzień Sapera jest obchodzony w rocznicę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej corocznie od 1946 roku.

Święto jest wyrazem powinności saperskich pełnionych zawsze na najwyższym poziomie. Specjalność wojskowa — inżynieryjna wymaga nieustannego wykazywania się szczególną odwagą. Wojska inżynieryjne wykonują najbardziej złożone prace, które wymagają specjalistycznego przygotowania i odpowiedniego sprzętu.

Interwencyjne oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego jest zadaniem ustawowym Sił Zbrojnych RP. Dlatego niezmiennie żołnierze z 21 patrolu saperskiego z Krosna Odrzańskiego w odpowiedzi na zgłoszenia, dotyczące niewybuchów wykonują masowo zadania związane z interwencyjnym oczyszczaniem terenu.

Rejon odpowiedzialności patrolu saperskiego z 5 bsap (17 WBZ) obejmuje część województwa lubuskiego z powiatami: międzyrzeckim, świebodzińskim, sulęcińskim, krośnieńskim, żarskim oraz słubickim. W wyniku rocznych prac saperzy z 17 WBZ podejmują i neutralizują ogromną ilość przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

kpt. Anna Dominiak

zdjęcie: st. szer. specj. Patryk Szymaniec