... ...
W dniach 11-16 marca br. przedstawiciele Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej z Torunia uczestniczyli w wizycie w dowództwie Gwardii Narodowej Stanu Illinois. W czasie prowadzonych rozmów zapadły ważne decyzje dotyczące rozwinięcia dotychczasowej współpracy szkoleniowej w perspektywie najbliższych kilku lat. 
 
Podczas sześciodniowej wizyty w stanach zjednoczonych przedstawiciele CSWOT na czele z komendantem płk dr Przemysławem Żukowskim spotkali się między innymi z Dowódcą Gwardii Narodowej Stanu Illinois generałem Richardem Neely, jego zastępcą generałem Rodneyem Boyd, płk Shawnem Nokes dowódcą 129th Regional Training Institute, czy też z panem Pawłem Zyzakiem konsulem generalnym RP w Chicago. W czasie prowadzonych rozmów podjęte zostały decyzje dotyczące kontynuacji dotychczasowej współpracy szkoleniowej, a także utworzenia nowych kierunków kursów w perspektywie najbliższych 3 lat.
 
„Wymiana doświadczeń, doskonalenie, a także utworzenie nowych kierunków szkoleń dedykowanych zarówno dla polskich jak i amerykańskich żołnierzy to tylko niektóre tematy rozmów jakie podejmowaliśmy z naszymi partnerami z Gwardii Narodowej Stanu Illinois.” – powiedział płk dr Przemysław Żukowski komendant Centrum Szkolenia WOT.
 
W najbliższych miesiącach do Polski przyjedzie kilkudziesięciu amerykańskich instruktorów, którzy wspólnie z żołnierzami CSWOT zorganizują m.in. szkolenia przeznaczone dla snajperów, ratowników pola walki, obserwatorów ognia czy operatorów przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN. W czasie wizyty ustalono także, że realizacja tegorocznych kursów będzie miała innych charakter niż w latach ubiegłych, a same szkolenia będą kierowane do instruktorów, dowódców plutonów i sekcji ze szczególnym uwzględnieniem taktyki i technik walki. 
 
„Podpisanie w ubiegłym roku porozumienia o współpracy pomiędzy CSWOT i 129 RTI pokazuje, że przyjęliśmy właściwe priorytety w szkoleniu formacji lekkiej piechoty, a współpraca z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanu Illinois jest wyrazem zaufania oraz szansą na wymianę doświadczeń.” – dodał płk dr Przemysław Żukowski.
 
Realizacja podpisanej  pomiędzy CSWOT, a 129 RTI z Springfield umowy o współpracy już w tym roku pozwoli na przygotowanie kursów i szkoleń, w których udział weźmie ponad ćwierć tysiąca Terytorialsów z całego kraju. 
 
Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się, która prowadzi ponad 40 różnorodnych kursów i szkoleń dowódczych, instruktorskich i specjalistycznych. Dzięki dogodnemu usytuowaniu CSWOT w pobliżu toruńskiego poligonu swoje szkolenia przechodzą tu m.in. operatorzy wyrzutni ppk JAVELIN, systemu amunicji krążącej WARMATE czy też strzelcy wyborowi i snajperzy. Tylko w 2023 roku w zajęciach organizowanych przez Centrum Szkolenia WOT udział wzięło ponad 2,5 tys. osób.
 
por. Krzysztof Wójcik