... ...

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Rozmowy dotyczyły m.in. prezydenckiego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym reformującej system kierowania i dowodzenia, a także mianowań na stanowiska Dowódcy Generalnego oraz Dowódcy WOT, modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i kontraktów zbrojeniowych.

Po zakończeniu spotkania Szef BBN Jacek Siewiera poinformował podczas bierfingu prasowego, że „spotkanie poświęcone było kwestiom bezpieczeństwa wojskowego, wewnętrznego państwa w ujęciu bieżącej współpracy, ale również tych aspektów dotyczących strategicznego wymiaru współpracy Zwierzchnika Sił Zbrojnych oraz Ministra Obrony Narodowego”. Jak podkreślił, ta współpraca jest realizowana także „w kontekście planowania operacyjnego, strategicznego oraz inicjatywy ustawodawczej Pana Prezydenta dotyczącej reformy systemu kierowania i dowodzenia”.

Minister przypomniał, że projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa zakłada „reformę system kierowania i dowodzenia, wprowadzenie stałych planów obrony, przygotowanie państwa do reagowania również w warunkach kryzysu hybrydowego oraz działań asymetrycznych, które nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w pełnoskalowej działalności wojskowej, a stanowią bardzo poważne zagrożenie”.

Kwestia inicjatywy ustawodawczej i współpracy przy formułowaniu tej inicjatywy z nową administracją, z nowym ministrem obrony, wicepremierem, była jednym z tematów rozmów. Pewne wnioski już zostały uwzględnione w projekcie ustawy, który zostanie wniesiony do laski marszałkowskiej – mówił szef BBN.

Podkreślił, że w możliwie krótkim czasie oczekuje na pozostałe uzgodnienia zarówno ze strony Sztabu Generalnego, jak i Ministerstwa Obrony Narodowej, by nie przedłużać tego procesu.

foto: Marek Borawski ( KPRP)