... ...

W poniedziałek 25 marca br. w Porcie Lotniczym w Lublinie  wicepremier  i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz  podpisał  list intencyjny pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a miastem Lublin, województwem lubelskim i portem lotniczym w Lublinie w związku z inwestycją, jaką planują tu Siły Zbrojne Rzeczypospolitej - umiejscowienia stałej bazy lotnictwa śmigłowcowego Wojsk Lądowych w Świdniku.

Jak zaznaczył wicepremier W. Kosiniak-Kamysz, wzmacnianie obecności wojskowej na wschodzie kraju ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa.

„Ta inwestycja w lotnisko w Lublinie i pojawienie się tutaj stałej bazy dla śmigłowców stanowi ogromne wzmocnienie dla funkcjonowania sił zbrojnych. Polska wschodnia, to jest ta część kraju, która zasługuje dziś na generalne wsparcie. Musi być tu stała obecność wojsk sojuszniczych, ale nasze wojsko też musi inwestować w te tereny. Wzmacniamy dziś ten potencjał bezpieczeństwa i obrony” - zaznaczył szef MON.

Będzie to  stała baza  zlokalizowana na przestrzeni 100 hektarów,   Szef  MON  podkreślił, że jest to wyraz dobrej współpracy rządu i samorządu. Niezwykle ważne jest to, żeby w Polsce wschodniej była obecność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.  Ry

zdjęcie:  CO MON