... ...

W poniedziałek 20 maja br. 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana kończy ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem RYŚ-24
i jednocześnie rozpoczyna przerzut żołnierzy oraz sprzętu wojskowego do macierzystych garnizonów.            

Międzynarodowe ćwiczenie pk. IMMEDIATE RESPONSE-24 z udziałem amerykańskiej 29 Dywizji Piechoty i brytyjskiej 12 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, a także ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. RYŚ-24 były jednymi z najlepszych sprawdzianów wyszkolenia żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanej.

Przeprowadzono zarówno wspólne manewry w środowisku międzynarodowym, jak i zrealizowano działania taktyczne z wykorzystaniem niezwykle nowoczesnego Kompleksowego Systemu Symulacji Pola Walki. Wszystko to działo się na terenie Centrum Szkolenia Bojowego Drawsko.      

 W poniedziałek 20 maja br. 12 Dywizja Zmechanizowana kończy ćwiczenie na poligonie i rozpoczyna przerzut swych sił do macierzystych garnizonów.

Żołnierze oraz sprzęt wojskowy będą przemieszczać się w najbliższych dniach po drogach prowadzących z CSB Drawsko głównie do Szczecina, Sulechowa, Słupska i Lęborka. Będą to przede wszystkim transporty kołowe, a najcięższy sprzęt, czyli wozy bojowe BWP-1 i haubice samobieżne 2S1 Goździk powrócą transportem kolejowym.

Zwracamy się więc z apelem do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy, aby nie wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie i nie wymuszać na nich pierwszeństwa. Dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia w ruchu drogowym były możliwe jak najmniejsze.

Zwracamy się również ze szczególnym apelem o ochronę danych wrażliwych, aby nie publikować informacji, zdjęć i filmików dotyczących ruchu wojsk i ich lokalizacji, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych. Wszyscy powinniśmy być świadomi ewentualnych zagrożeń w przestrzeni informacyjnej.

Każde nieprzemyślane działanie w Internecie, publikowanie danych wrażliwych, zdjęć czy filmików przedstawiających ważne informacje dotyczące wojska mogą mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności Polski.

Tekst: mjr Błażej Łukaszewski

Zdjęcie:  st. szer. spec. Łukasz Krysiński