header portal

poniedziałek, 07 styczeń 2019 06:34

Świadczenie mieszkaniowe po rezygnacji z kwatery wojskowej

Napisane przez Myk.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Karolina: Oboje z mężem jesteśmy oficerami. Obecnie mieszkamy w mieszkaniu wojskowym. Czy w chwili zrezygnowania z mieszkania wojskowego i zamieszkania we własnym przysługuje nam obojgu świadczenie mieszkaniowe?

Od redakcji: Zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2356), świadczenie mieszkaniowe przysługuje żołnierzowi zawodowemu przez czas pełnienia służby w danym garnizonie w wysokości iloczynu stawki podstawowej i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu.
W zależności od rodzaju pełnionej służby (czy jest to służba kontaktowa czy służba stała) prawo do zakwaterowania jest realizowane odmiennie. W przypadku pełnienia służby stałej, żołnierz ma nieograniczoną możliwość wyboru sposobu realizacji przysługującego mu prawa (przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego albo świadczenie mieszkaniowe). Natomiast, jeśli mowa o żołnierzach służby kontraktowej, w pierwszej kolejności zobowiązani są wnioskować o przydział kwatery albo lokalu mieszkalnego - nie posiadają pełnej możliwości wyboru jak żołnierze służby stałej.

Ponadto, z godnie z ust. 2 wspomnianego artykułu, świadczenie mieszkaniowe nie przysługuje żołnierzowi zawodowemu:
1)przeniesionemu do rezerwy kadrowej niewykonującemu zadań służbowych;
2)przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych;
3)pobierającemu świadczenia, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r.poz. 173i138);
4)wyznaczonemu do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Reasumując, jeśli są Państwo żołnierzami służby stałej i nie posiadają Państwo przydzielonego lokalu oraz nie spełniają powyższych przesłanek negatywnych, mogą Państwo oboje ubiegać się o przyznanie świadczenia mieszkaniowego. Myk.

 

Czytany 4885 razy

10 komentarzy

Skomentuj

SONDA