poniedziałek, 08 kwiecień 2019 05:38

Co akademia wojskowa, to różne kryteria naboru

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Za półtora miesiąca kobiety – żołnierze zawodowi będą musiały zaliczyć na sprawdzianie fizycznym trzykilometrowy marszobieg lub pływanie na 12 minut, zaś kandydatkom do jednej z wojskowych akademii  wystarczy, by zaliczyć egzamin  pobiec 800 metrów w czasie krótszym niż trzy minuty i 40 sekund, ukończyć certyfikowaną klasę wojskową oraz niekonieczne mieć piątki na świadectwie maturalnym. Taki wniosek nasuwa się po przeanalizowaniu zarządzenia MON nr 9 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia kandydatów do uczelni wojskowych w roku akademickim 2019/2020. 

Jest to zebranie uchwał senatów czterech akademii wojskowych, w których do 31 marca br. trwał nabór maturzystów na pięcioletnie studia stacjonarne dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. W roku akademickim 2019/2020 resort obrony narodowej zarezerwował w czterech uczelniach wojskowych 1482 miejsc ,w tego aż 889 - na Wojskowej Akademii Technicznej. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego maturzysty, komu marzą się oficerskie szlify. Dość obszerna, bo licząca ponad 56 stron.
Sprawność fizyczna – nisko oceniana. 

Każda uczelnia wojskowa ustala dość dowolne kryteria naboru na studia, ale w oparciu o przepisy i wytyczne szefa MON. Zalecają one m.in. przy rozmowach kwalifikacyjnych traktować priorytetowo absolwentów klas wojskowych i mundurowych w szkołach pogimnazjalnych oraz terytorialną służbę wojskową, w NSR i przygotowawczą, a także przynależność do organizacji proobronnych.

Interesujące są też kryteria sprawnościowe, które w przypadku Wojskowej Akademii Wojskowej decydują w zaledwie 12,5 proc. o naborze na studia. Rozmowa kwalifikacyjna ma w przypadku tej uczelni marginalne znaczenie ( w ok 4 proc.), a reszcie decydują stopnie na świadectwie maturalnym.

Minimum do zaliczenia w AWL

Kandydaci do wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych mogą zdobyć w sumie 350 punktów, z tego 70 punktów ze sprawdzianu fizycznego. W „zmechu” tężyzna decyduje w 20 proc. o wynikach egzaminów. Kobiety zaliczają bieg na 800 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym, bieg zygzakiem oraz zwis na ugiętych ramionach na czas. Natomiast mężczyźni podciągają się na drążku, zaliczają bieg wahadłowy, bieg na dystansie 1000 m oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym. Minimum niezbędne do zaliczenia wynosi 5 pkt z każdej konkurencji objętej sprawdzianem, w tym 5 pkt z pływania dowolnego, co w przypadku panów oznacza pokonanie tego dystansu w 1 minutę, a pań – w 65 sekund. Nie są to wymagania wygórowane.

Znacznie więcej punktów niż ze sprawności fizycznej można uzyskać z rozmowy kwalifikacyjnej (80 pkt), decydującej w 22 proc. o przyjęciu lub nie na studia wojskowe w AWL. Najwięcej punktów można uzyskać za ukończenie certyfikowanej klasy wojskowej (15 pkt), osiągnięcia w sporcie ( 10 pkt) oraz pełnienie terytorialnej służby wojskowej, NSR lub przygotowawczej ( po 10 pkt). Za stopnie ze świadectwa maturalnego można zdobyć maksymalnie 200 pkt, z tego połowę na najlepsze oceny z języka angielskiego.

Trzy etapy rekrutacji w AMW

W Akademii Marynarki Wojennej system rekrutacji składa się z trzech etapów:
• postępowania wstępnego obejmującego analizę złożonych przez kandydata dokumentów,
• postępowania zasadniczego składającego się z analizy wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości oraz punktów uzyskanych z języka angielskiego i sprawdzianu ze sprawności fizycznej
• postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych.

Jednym z warunków zdobycia indeksu AMW jest uzyskanie co najmniej 30 pkt kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 31 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej oraz 41 pkt – ze sprawdzianu sprawności fizycznej. W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 25 pkt można uzyskać za czas poniżej 3,20 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m, podciągają się na drążku (powyżej 12, aby mieć 25 pkt) oraz pływają stylem dowolnym 50 m ( jeśli przepłyną w czasie poniżej 45 sekund uzyskają 25 pkt, a jeśli dopłyną – to 5 pkt . Z kolei kobiety biegają też na 1000 m ( 25 pkt za czas poniżej 4 min.), wykonują „pompki” na ławeczce oraz pływają stylem dowolnym na 50 m ( maksymalna liczba punktów przysługuje za czas poniżej 50 sekund). oraz wykonują na czas bieg wahadłowy 10 x 10 m.

Szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota w LAW

Z kolei w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie zarezerwowano 108 miejsc. Ci którzy przebrną przez komisję lekarską, przechodzą szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota ( na symulatorze lotu oraz obejmujące szkolenie teoretyczne i lotnicze). Zarówno kobiety i mężczyźni zaliczają test szybkości (bieg na 100 m), wytrzymałości (bieg na 1000 m, przy czym najwięcej punktów można uzyskać za czas poniżej 4 minut – kobiety 3,20 min - mężczyźni) oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym ( odpowiednio: 50 i 40 sek.) W teście siły mężczyźni podciągają się na drążku, a kobiety wykonują pompki na ławeczce.

Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać od 0 do 30 pkt, zaś w przypadku naboru na pilotów - od 0 do 100 pkt. Za ukończenie klasy mundurowej w szkole ponadgimnazjalnej można otrzymać 2 pkt a klasy wojskowej - 4 pkt, czyli tyle samo co za ukończenie liceum lotniczego. Kandydat na oficera w LAW zalicza rozmowę kwalifikacyjną, jeśli uzyska co najmniej po 1 pkt z predyspozycji i motywacji do pełnienia zawodowej służby.

W tym roku, w odróżnieniu od lat poprzednich, wyraźnie są preferowani kandydaci z klas mundurowych, przede wszystkich wojskowych oraz z doświadczeniem w WOT lub NSR. Nie zmieniły się praktycznie normy sprawnościowe, które znacznie odbiegają od wymagań, które będą mieli niedługo na egzaminie ze sprawności fizycznej żołnierze zawodowi. Ch.

Szczegółowe kryteria naboru na studia wojskowe >>>
Zdjęcie: Grzegorz Rosiński (WAT)

 

Czytany 3210 razy

5 komentarzy

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA