sobota, 03 październik 2015 05:58

Świadczenia emerytalne żołnierzy zawodowych i ich rodzin

Napisał
Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe regulacje emerytalne dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli  służbę po 31 grudnia 2012 r.  W rezultacie nabędą oni uprawnienia emerytalne po 25 latach i ukończeniu 55 lat życia.  Jednocześnie zachowane  zostały prawa nabyte. A  zatem jeszcze przez wiele lat emerytura wojskowa będzie przysługiwać żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 (pełnych) lat służby w Wojsku Polskim. Dotyczy to osób, które rozpoczęły służbę wojskową przed 1 stycznia 2013 r.  

 

Dotyczy to każdego rodzaju służby wojskowej, w tym służby zawodowej, okresowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zasadniczej służby wojskowej oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Jako okresy równorzędne ze służbą wojskową traktuje się:

 

 • przypadające w czasie od 1 września 1939 r. okresy: działalności w ruchu oporu (z wyłączeniem tajnego nauczania), służby w armiach sojuszniczych, pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy,
 • okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej oraz okresy traktowane jako równorzędne z tą służbą.

 

Nie wlicza się do tego okresu służby w latach 1944 – 1956 w Informacji Wojskowej, sądownictwie wojskowym i w prokuraturze wojskowej, jeżeli emerytowi udowodniono to w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego. O dokonanych ustaleniach Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  powiadamia właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.

 

Ponadto prawo do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego nie przysługuje żołnierzowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub na karę degradacji za przestępstwo popełnione przed zwolnieniem ze służby.

 

                                Zasady podwyższania świadczeń

 

Emerytura wojskowa wynosi 40 proc. podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta o:

 

 • 2,6 proc. podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby oraz nie więcej niż za trzy lata okresów składkowych poprzedzających służbę,
 • 1,3 proc. podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres składkowy, o których mowa w pkt. 1,
 • 0,7 proc. podstawy wymiaru – za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.

 

Okresy składkowe i nieskładkowe zaliczane do wysługi emerytalnej określają postanowienia przepisów art. 6 i 7 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity  w Dz.U nr 39 z 11 marca 2004 r., poz. 353  z późn.zm.).

Podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Jest to uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i miesięczna równowartość dodatkowego uposażenia rocznego, przysługująca  żołnierzowi zawodowemu stosownie do przepisów art. 71 – 73 i 78 ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU nr  179  z  2003 r., poz. 1750 – z późn. zm.).

 

Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby żołnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy wymiaru tego świadczenia uwzględnia się wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w tym okresie.
 
Natomiast podstawę wymiaru emerytury dla żołnierzy zawodowych przeniesionych w stan nieczynny lub skierowanych do służby za granicą stanowi uposażenie należne na stanowisku służbowym zajmowanym ostatnio w wojsku lub przed skierowaniem do służby za granicą, według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
 
Emeryturę wojskową zwiększa sie o:

 

 • 2 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych, w składzie załóg okrętów podwodnych, w charakterze nurków i płetwonurków, w zwalczaniu fizycznym terroryzmu,
 • 1 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach, w składzie załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających, w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, w służbie wywiadowczej za granicą, w oddziałach specjalnych.

 

Emeryturę wojskową podwyższa się o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych. Ponadto emeryturę zwiększa się o 15 proc. podstawy wymiaru, jeżeli inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową.

 

Kwota emerytury wraz ze wszystkimi podwyższeniami (tylko bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych) nie może przekraczać 75 proc. podstawy wymiaru.

 

Przy obliczaniu łącznej wysługi emerytalnej na wstępie sumuje się poszczególne okresy o jednakowym procentowym wskaźniku, obejmujące lata, miesiące i dni. Sumę dni zmienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc trzydzieści dni kalendarzowych. W końcowym podsumowaniu okresy niepełnych miesięcy nie są uwzględniane.

 

 

 

 

Czytany 105848 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 18 luty 2018 12:27

3 komentarzy

 • Link do komentarza alex sobota, 19 grudzień 2015 18:47 napisane przez alex

  Niestety ktoś się brzydko bawi i zaczyna rozbudowę armii od jej rozwiązywania, bo jeśli te mama nadzieje głupie plotki okażą się prawdą to niedługo ruszy lawina wypowiedzeń. Może właśnie o to komuś chodzi ?

 • Link do komentarza waldek sobota, 19 grudzień 2015 17:44 napisane przez waldek

  Co do wskaznika emerytalnego-Zabranie praw nabytych wiąże sie z wprowadzeniem anarchii. Po takich zagrywkach rządu juz nikt nigdy nie byłby pewny swojej przyszłosci.Na straży takich zakusów stoi Konstytucja RP. Po co życ i pracować w takim kraju jak kazda następna władza może pozbawić całego dorobku życia.
  Co do odpraw - jak najbardziej zgodnie z przepisami resortowymi można wprowadzic zmiany

 • Link do komentarza brązoweopinacze poniedziałek, 14 grudzień 2015 22:09 napisane przez brązoweopinacze

  Chodzą słuchy, że PiS przygotowuje ustawę według której żołnierzom LWP za okres służby w PRL emerytury zostaną przeliczone według wskaźnika 0,7 a nie jak teraz 2,6. Są także zakusy aby zlikwidować 12 pensji wypłacanych przez rok po odejściu do rezerwy oraz 6 miesięczną odprawę wypłacać według kwoty bazowej lub ograniczyć ją tylko do wysokości 3. miesięcznego uposażenia. Czy ktoś wie coś bliżej na ten temat?

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA