header portal

niedziela, 04 październik 2015 08:52

Rekrutacja na uczelnie wojskowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

 

Departament Kadr zwiększył limit miejsc dla podoficerów o 85, głównie w Wojskowej Akademii Technicznej i Lotniczej Akademii Wojskowej, przy czym wnioski do ostatniej uczelni należy złożyć do 31 stycznia br.

85 miejsc dla przeciwlotników i logistyków

Pod koniec ubiegłego roku nastąpiła nowelizacja decyzji z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. Decyzją nr 175 szefa MON na 6 miesięcznych kursach oficerskich dla podoficerów zawodowych z tytułem magistra posiadających doświadczenie i kwalifikacje przydatne w korpusie osobowym zarezerwowano aż 381 miejsc, o 90 więcej niż w ubiegłym roku.

Dodatkowe 40 miejsc pojawiło się dla podoficerów ubiegających się o przyjęcie na półroczny kurs dla oficerów w Lotniczej Akademii Wojskowej. Po ukończeniu szkolenia oficerowie będą służyć w korpusie przeciwlotniczym w grupie osobowej artylerii przeciwlotnicznej oraz przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Te decyzje wynikają z pozyskania systemu Patriot oraz programu Homar. Podoficerowie zawodowi mają czas do 31 stycznia 2019 r. na złożenie niezbędnych dokumentów do dyrektora Departamentu Kadr. Dopuszczeni mogą być podoficerowie, którzy dyplom magisterski przedstawią komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego i zyskają poparcie swoich przełożonych

Ponadto dodatkowo 45 podoficerów będzie mogło odbyć szkolenie oficerskie w Wojskowej Akademii Technicznej. Zasilą korpus logistyki w grupie osobowej ogólnologistycznej oraz transportu i ruchu wojska. Szkolenie rozpocznie się w II połowie 2019 r. Podoficerowie, którym marzą się oficerskie gwiazdki powinni pamiętać, by złożyć wniosek do dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 31 maja 2019 r.

W sumie w 2019 r. po korekcie limitów na 3-12 miesięcznych kursach oficerskich zarezerwowano 560 miejsc, z tego najwięcej kandydatów odbędzie szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych (127), w Wojskowej Akademii Technicznej (117), w Lotniczej Akademii Wojskowej ( 95) oraz Akademii Marynarki Wojennej.

Znacznie większa pula dla szeregowych zawodowych

41 miejsc, czyli aż o 26 więcej niż w latach ubiegłych zarezerwowano na rocznym szkoleniu oficerskim dla szeregowych zawodowych z tytułem magistra i co najmniej trzyletnim stażem. Szkolenia będą odbywać się w AWL we Wrocławiu na potrzeby Wojsk Lądowych: grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej ( 20), rakietowej i artylerii (10), a także eksploatacji systemów łączności (10). Po raz pierwszy pojawiło się jedno miejsce dla prawnika, bo szeregowych po studiach prawnych też nie brakuje. Na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr szeregowi mają czas do 15 maja 2019 r.

115 miejsc dla magistrów cywilnych na rocznym szkoleniu

Ponadto resort obrony narodowej zarezerwował 115 miejsc na rocznych kursach oficerskich dla absolwentów uczelni cywilnych z tytułem magistra. Najwięcej ochotników rozpocznie naukę w Akademii Wojsk Lądowych ( 86 w grupie osobowej pancerno-zmechanizowanej, 10 dla ekonomistów i 3 – prawników). Kolejnych 16 kandydatów na oficerów przeszkoli Akademia Marynarki Wojennej na potrzeby korpusu logistycznego.
Na podjęcie decyzji i złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem WKU cywilni magistrowie mają czas do 15 maja 2019 r.

Dla kogo 3 miesięczny kurs oficerski

Najkrócej, bo zaledwie 3 miesiące będą szkoleni absolwenci cywilnych akademii medycznych, z prawem wykonywania zawodu, a także prokuratorzy i kandydaci na kapelanów. Wojskowa Służba zdrowia potrzebuje m.in. dwóch dentystów, 4 farmaceutów oraz po dwóch – ratowników medycznych, fizjoterapeutów oraz magistrów pielęgniarstwa. Ponadto wojsko jest zainteresowanie pozyskaniem 7 prokuratorów na potrzeby Żandarmerii Wojskowej oraz 2 kapelanów. 23 kandydatów odbędzie trzymiesięczne szkolenie w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Kandydaci powinny złożyć wnioski do dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego WKU w terminie do 31 stycznia 2019 r. R.Ch.

                                                                         ****

 Rekrutacja  na pięcioletnie studia  w uczelniach wojskowych w roku akademickim 2019/2020

Resort obrony narodowej systematycznie zwiększa liczbę miejsc na studiach stacjonarnych  w uczelniach wojskowych. I tak będzie także w 2019 roku.  W roku  akademickim 2019/2020 cztery wojskowe akademie przyjmą  1440  kandydatów  na oficerów, ale 60 proc. kandydatów przyjmie Wojskowa Akademia Techniczna.   

Limit  miejsc  na 2019 r. zawiera projekt rozporządzenia MON, który w ostatnich dniach został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.  Wynikał z potrzeb na absolwentów zgłoszonych przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej w 2024 r., kiedy młodzi ludzie  będą promowani.  Przyszłoroczny limit  jest o 125 miejsc wyższy niż w tym roku akademickim. Powinno  to ucieszyć przyszłorocznych maturzystów. Należy przypomnieć, że jeszcze trzy lata temu, czyli w roku akademickim  2015/2016, cztery uczelnie wojskowe  przyjęty na pierwszy rok pięcioletnich studiów stacjonarnych tylko 572 maturzystów,  rok później  - 824,   w 2017 r. -  1250, w tym roku  - 1315, a w przyszłym  - 1440. 

Prawie 60 proc. miejsc przypada na WAT 

Najwięcej  kandydatów  w 2019 r. przyjmie Wojskowa Akademia Technicznej:  857 wobec 750 w tym roku,  595 w 2017 r.  i  tylko 280 w roku akademickim 2015-2016. Było to możliwe dzięki temu, że uczelnia z Bemowa  powiększyła liczbę miejsc w akademikach oraz zmodernizowała m.in. bazę sportową .   

Zgodnie z projektem rozporządzenia limity miejsc na WAT w 2019 r. przedstawiają się następująco: 

 • • • elektronika i telekomunikacja  - 222 ( 2018 r.  było 201 miejsc),
 • • • kryptografia i cyberbezpieczeństwo – 90 (107),
 • • • mechatronika –  125 (90),
 • • • informatyka – 65 (80), 
 • • • budownictwo –50 ( 61),
 • • • logistyka  -  120 (60), 
 • • • mechanika i budowa  -  65 (56),
 • • • geodezja i kartografia – 40 (48), 
 • • • lotnictwo i kosmonautyka  - 40 (40),
 • • • inżynieria bezpieczeństwa  - 15 (25),
 • • • chemia – 25 (20).   

dzie więcej oficerów od dowodzenia i mniej lotników 

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 365 kandydatów  (340 w 2018 r.).  Najwięcej osób będzie studiować na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 320 ( 244 w 2018 r.). Ponadto 30 miejsc zarezerwowano na inżynierii bezpieczeństwa a 15 na logistyce.   

W dwóch kolejnych akademiach wojskowych  nastąpił  lekki spadek liczby miejsc dla cywilnych maturzystów.  Akademia Marynarki Wojennej  wręczy 110 indeksów ( 5 mniej niż w tym roku). Najwięcej młodych osób będzie studiować na systemach informatycznych w bezpieczeństwie ( 40) i nawigacji ( 35).  . Ponadto przyszli oficerowie MW  będą mogli kształcić się na wydziale  mechaniki  i budowy maszyn (15 miejsc)  oraz  mechatroniki i informatyki  (po 10).  

Z kolei  przekształcona w tym roku w Lotniczą Akademię Wojskową w Dęblinie  będzie mogła przyjąć 108 kandydatów na lotników i nawigatorów (106 w  2018 r.).  Najwięcej indeksów  jest do zdobycia na wydziale  lotnictwa i kosmonautyki, gdzie kształcą się piloci  - 60  (70 w 2018 r.), a  także logistyki ( 23) i  nawigacji  ( 25). 

Jak wynika z uzasadnienia projektu  rozporzadzenia MON koszty  utrzymania 1440  kandydatów na żołnierzy w 2019 r. oszacowano na prawie 50 mln zł oraz po  ok 131 mln zł w każdym kolejnym roku studiów trwających w sumie 5 lat. Wychodzi  ok. 91 tysięcy zł rocznie na jednego podchorążego, z uposażeniem, umundurowaniem, zakwaterowaniem o wyżywieniem.   

Limit miejsc   >>>

Zasady rekrutacji na uczelnie wojskowe 

Tylko do końca  marca  2019 r. mogą   rejestrować się  w internetowych bazach czterech uczelni wojskowych kandydaci na oficerów. W tym roku akademickim na pięcioletnich  studiach stacjonarnych  czeka na nich 1315 miejsc.  Szczegółowe zasady przyjęć na studia są zawarte w   zarządzeniu  nr 3 MON z 7 marca 2018 r.  Jest to lektura obowiązkowa dla każdego maturzysty, komu marzą się oficerskie szlify. 

Tak wczesny termin zakończenia rekrutacji niż na uczelniach cywilnych  wynika z faktu, że kandydat na żołnierza pierwszy etap kwalifikacji odbywa poza uczelnią i jest realizowany przez organy administracji wojskowej: Wojskowe Komendy Uzupełnień, Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie oraz Pracownie Psychologiczne. Ponadto musi spełniać ustawowe warunki zawarte w pragmatyce, czyli m.in. mieć obywatelstwo polskie, być niekarany sądownie  (konieczny  jest aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego)  i posiadać świadectwo  dojrzałości, które należy dostarczyć  najpóźniej w dniu egzaminu.

W przypadku WAT  postępowanie rekrutacyjne składa się ze sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu świadectw maturalnych. 

Na WAT sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje: 

 • • test siły ( zwis na drążku o ugiętych rekach  dla kobiet i podciąganie na drążku w mężczyzn),
 • • test szybkości  ( bieg na 50 m dla kobiet  i mężczyzn),
 • • tekst wytrzymałości ( 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn).

W załączniku do  uchwały Senatu znajduje się szczegółowy opis jak ten sprawdzian ma przebiegać, warunki jego zaliczenia, oceny i system naliczania punktów przeliczeniowych  i rankingowych. 

Bieg na 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn w AWL 

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 340 kandydatów na oficerów, o  10 więcej niż w 2017 r., z tego na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 244  a na inżynierii bezpieczeństwa – 76. W  AWL system rekrutacji składa się z trzech etapów postępowania: wstępnego, zasadniczego i końcowego. W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m, podciągają się na drążku   oraz pływają na czas kraulem na piersiach 50 m.  Z kolei kobiety mają do pokonania 800 m, wykonują „pompki” na ławeczce, pływają  50 m  kraulem na piersiach oraz wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m. Sprawdzian uważa się za zaliczony, jeśli kandydat lub kandydatka w każdej konkurencji zdobędzie  co najmniej 5 pkt  ( maksymalnie można uzyskać 100 pkt). Ponadto trzeba uzyskać co najmniej 26 pkt, aby zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną.  

Minimalne wymogi punktacyjne w AMW 

W Akademii Marynarki Wojennej system rekrutacji  składa się z trzech etapów ( postępowania wstępnego obejmującego analizę złożonych przez kandydata dokumentów, postępowania zasadniczego składającego się z analizy wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości oraz punktów uzyskanych z języka angielskiego i sprawdzianu ze sprawności fizycznej  oraz postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych. Warunkiem zakwalifikowania się  do AMW  jest uzyskanie  co najmniej  30 pkt kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 31 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej  oraz 41 pkt – ze sprawdzianu sprawności fizycznej.  W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 25 pkt można uzyskać za czas poniżej 3,20 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m, podciągają się na drążku  (powyżej 12, aby mieć 25 pkt) oraz pływają na czas kraulem 50 m.  Z kolei kobiety biegają też na 1000 m ( 25 pkt za czas poniżej 4 min.) wykonują „pompki” na ławeczce oraz pływają stylem dowolnym na 50 m oraz wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m.  Z tego sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 100 pkt, za rozmowę kwalifikacyjną – 60 pkt, z matematyki – 200 pkt, a języka angielskiego – 130 pkt. 

Szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota w Lotniczej Akademii Wojskowej 

Z kolei w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, która w 2018 r. zmianiła nazwę na Lotnicza Akademia Wojskowa  zarezerwowano 108 miejsc. Ci którzy przebrną przez komisję lekarską, przechodzą szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota ( na symulatorze lotu oraz obejmujące szkolenie  teoretyczne i lotnicze).  Zarówno kobiety i mężczyźni zaliczają test szybkości ( bieg na 100 m), wytrzymałości  (bieg na 1000 m) oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym. W teście siły mężczyźni podciągają się na drążku, a kobiety wykonują pompki na ławeczce.  Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać od 0 do 16 pkt, zaś w przypadku naboru na pilotów - od 10 do 73,5 pkt ( np. za posiadanie licencji pilota – 10 pkt a licencji pilota szybowcowego – 5 pkt) . Za ukończenie klasy mundurowej można otrzymać 2 pkt a za ukończenie ogólnokształcącego liceum lotniczego – 4 pkt. 

Szczegółowe kryteria naboru na studia wojskowe  >>>

 Zdjęcie: Grzegorz Rosiński (WAT)

 

 

 

 

 

Czytany 29360 razy Ostatnio zmieniany piątek, 01 luty 2019 14:36

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA