header portal

czwartek, 12 lipiec 2018 16:56

Odszkodowanie za wypadek 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Dawid: Dostałem odmowę od ubezpieczyciela przyznania szkody materialnej (rower, zegarek, spodenki itp.) wynikające z kolizji na rowerze (sprawcą był kierowca auta). Ubezpieczyciel stwierdził, iż jako żołnierz przysługuje mi świadczenie "Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadkówi chorób pozostających w związku ze służbą wojskową". Czy takie coś jest zasadne czy sam mogę zadecydować z jakiego ubezpieczenia chcę uzyskać odszkodowanie za uszkodzone przedmioty? 

Dodatkowo dostałem odmowę zrekompensowania kosztów za zwolnienie lekarskie. Jednak w przypadku kwoty za zwolnienie to wypadek został zgłoszony i będzie potraktowany jako powrót z pracy i dostanę zwrot pieniędzy ale to jeszcze chwilę potrwa bo dopiero tydzień dostałem wyrok sądu prawomocny skazujący kierowcę auta i dopiero zaniosłem odpis wyroku do pracy

Od redakcji: Niestety ubezpieczyciel nie ma racji. OC sprawcy wypadku pokrywa generalnie wszelkie szkody będące normalnym następstwem zdarzenia. Zgodnie z art. 361. § 1 kodeksu cywilnego, zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. § 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zgodnie z ww. artykułem osoba odpowiadająca za wyrządzenie szkody jest zobligowana do naprawienia czy zrekompensowania strat w naszym majątku albo poniesionych wydatków zaistniałych w związku ze zdarzeniem.

Proponuję złożyć odwołanie od otrzymanej decyzji o odmowie przyznania pełnego odszkodowania. W razie chęci skorzystania z Naszej pomocy, proszę się ponownie skontaktować. AG

Czytany 1448 razy

1 komentarz

  • Link do komentarza Mirek poniedziałek, 19 listopad 2018 18:25 napisane przez Mirek

    Witam, proszę napisać odwołanie do ubezpieczyciela i powołać się na &1 art. 435, art.444 tytułem poniesionych kosztów leczenia i strat i art.445 zadośćuczynienie szkody &1 kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 23.04.1964 z późniejszymi zmianami Dz U Nr 16 poz. 93 z późn. zm./ oraz § 10, ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 09.12.1992 r. w sprawie ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów / Dz. U. Nr 96, poz. 475 z późn. zm./ i , poszkodowanemu należy się zwrot wszystkich kosztów z polisy Oc sprawcy ( koszty leczenia, koszt utraconych lub zepsutych rzeczy, potrzebne są rachunki za naprawę sprzętu, koszt ubrania może być ustalony z firmą w przybliżeniu). Poszkodowany musi zgłosić te fakty na piśmie do firmy sprawcy z OC, trzeba nie być również winnym tego wypadku. Nie odpuszczać !!! , pozdrawiam

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA