header portal

Kontakt z prawnikiem

sobota, 06 październik 2018 08:54

Opieka na członkiem rodziny 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Sebastian:  Moje pytanie dotyczy opieki nad najbliższym członkiem rodziny. Czy żołnierz zawodowy może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki wojskowej o przyznanie takiej opieki? Wiem że kiedyś można było coś takiego uzyskać. Próbowałem uzyskać informację na ten temat w swojej jednostce ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi.

Od redakcji: Zgodnie z art. 62 ust. 11 ustawy z 11 września 2011 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierz zawodowy może otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny, gdy opieki takiej nie może sprawować małżonek żołnierza lub inny członek rodziny, nieprzekraczające jednak łącznie pięćdziesięciu dni roboczych w roku kalendarzowym.

Definicję „najbliższego członka rodziny” zamieszczono w art. 62 ust. 13 ustawy z 11 września 2011 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, w myśl którego najbliższymi członkami rodziny żołnierza zawodowego są jego małżonek, dzieci i rodzice.

W celu bardziej szczegółowych regulacji, należy zwrócić się ku rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z § 20 ust. 1 ww. rozporządzenia, dowódca jednostki może udzielić żołnierzowi zawodowemu zwolnienia od zajęć służbowych w razie konieczności sprawowania przez żołnierza osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny.

Zwolnienie od zajęć służbowych może nastąpić w przypadku:

  • • sprawowania osobistej opieki nad małżonkiem lub dzieckiem, gdy z żołnierzem zawodowym nie zamieszkują członkowie rodziny, którzy mogą taką opiekę zapewnić;
  • • sprawowania osobistej opieki nad rodzicami, gdy w tej samej miejscowości nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić opiekę rodzicom żołnierza zawodowego.

Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na umotywowany przez żołnierza zawodowego wniosek, do którego załącza się dokumenty uzasadniające potrzebę sprawowania osobistej opieki nad najbliższym członkiem rodziny (§ 20 ust. 3 ww. rozporządzenia). Zgodnie z ust. 4, takimi dokumentami są: zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji członka rodziny, albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie (oświadczenie żołnierza zawodowego) o osobach wspólnie zamieszkałych z żołnierzem zawodowym albo zamieszkałych w tej samej miejscowości w razie sprawowania osobistej opieki nad rodzicami.

Reasumując, jeśli wskazana przez Pana osoba, która wymaga opieki, mieści się w wyżej wskazanym kręgu oraz gdy opieki takiej nie może sprawować inny członek rodziny, może Pan otrzymać zwolnienie od zajęć służbowych. AG

 

 

Czytany 2631 razy

1 komentarz

  • Link do komentarza Piotr poniedziałek, 11 luty 2019 18:19 napisane przez Piotr

    Czy musi iść taki wniosek drogą służbową?

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA