header portal

środa, 28 listopad 2018 20:31

Szef MON podpisał nowy program rozwoju sił zbrojnych

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wzmocnienie potencjału bojowego oraz doskonalenie zdolności operacyjnych, w tym priorytetowe traktowanie północno-wschodniej flanki poprzez m.in. przyspieszenie formowania 18. Dywizji Zmechanizowanej, wzrost ukompletowania 16. Dywizji i odtworzenie pułku przeciwpancernego w Suwałkach - to główne założenia Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017- 2026. Zarządzenie ustanawiające program podpisał w środę szef MON Mariusz Błaszczak.

W piątek na niejawnym posiedzeniu sejmowa komisja obrony przegłosowała pozytywną opinię na temat "Programu Rozwoju Sił Zbrojnych w latach 2017-2026". Opinia nie wiąże ministra obrony narodowej, ale ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych wymaga, by resort zapytał posłów o zdanie przed podpisaniem programu.

Zasadniczą częścią tego dokumentu jest także:

  • ·kontynuacja formowania Wojsk Obrony Terytorialnej,
  • ·budowa wojsk cyberobrony,
  • ·wdrożenie nowego sytemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
  • ·wprowadzenie nowoczesnych systemów uzbrojenia obrony powietrznej oraz artylerii rakietowej dalekiego zasięgu,
  • ·osiągniecie gotowości bojowej Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód
  • ·poprawa zdolności wsparcia i zabezpieczenia bojowego naszych dywizji poprzez sformowanie pułków logistycznych i batalionu rozpoznawczego w dywizjach.

  Program Rozwoju Sił Zbrojnych jest dokumentem niejawnym i stanowi podstawę dalszych szczegółowych prac planistycznych na kolejnych szczeblach kierowania i dowodzenia.  Określa szczegółowo m.in. zakres modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz plany harmonijnego rozwoju dotyczące wszystkich  zdolności operacyjnych, systemu szkolenia i dyslokacji jednostek wojskowych na najbliższe lata. Dokument definiuje  także  liczebność oraz skład bojowy poszczególnych komponentów naszych Sił Zbrojnych.

Następnym krokiem będzie przyjęcie planów pochodnych. Należą do nich wieloletnie plany rzeczowe, z których najważniejszy jest "Plan Modernizacji Technicznej na lata 2017-26" (PMT). Zgodnie z wewnętrznymi przepisami resortu obrony nowa edycja PMT powinna powstać w ciągu trzech miesięcy od podpisania programu przez ministra.

                                                                                  ***

Pod koniec maja br. Rada Ministrów uchwaliła „Szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”. Dokument jest niezbędny do zawierania wieloletnich kontraktów. Uchwała stanowi podstawę do programowania rozwoju sił zbrojnych.

18 września br. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, projekt ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu sił zbrojnych. Projekt nowelizacji zakłada wydłużenie okresu planowania z 10 do 15 lat i aktualizację tych planów co 4 lata. 22 listopada projekt został rozpatrzony przez Senat.

Pozyskiwanie nowoczesnych technologii obronnych oraz zaawansowanych systemów uzbrojenia wymaga dłuższej perspektywy na planowanie środków. Wprowadzane zmiany  dostosują narodowy cykl planowania do długookresowych inwestycji. Nowa ustawa zapewni też spójność z założeniami funkcjonującymi w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nowelizacja ustawy przyczyni się do uzyskania środków  na długoterminowe programy modernizacyjne, co w dotychczasowej perspektywie planowania  było bardzo utrudnione. Ry

 

Czytany 5316 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 listopad 2018 07:51

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA