header portal

poniedziałek, 07 styczeń 2019 18:47

Porozumienie PSP z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

Napisane przez KG PSP
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

3 stycznia 2019 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski podpisał umowę z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii płk dr n. biol. Robertem ZDANOWSKIM. Umowa dotyczyła zakresu prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Realizacja tej umowy wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z których wynika, że w celu dokonania ostatecznej weryfikacji niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zawiera stosowną umowę z laboratorium posiadającym możliwości badawcze w zakresie prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

źródło: KG PSP

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Batorski (KG PSP) 

Czytany 267 razy

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA