header portal

niedziela, 10 luty 2019 21:46

Dyżury służbowe pod telefonem powinny być uregulowane

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Wraca sprawa płatności za dyżury pod telefonem za sprawa wygranej strażaka z Belgii przed unijnym trybunałem. O podobne rozwiązania upomnieli się policjanci w Polsce. My przypominamy, że półtora roku temu MON obiecał uregulowanie tej sprawy, w tym podwyższenia płatności za dyżury, w odpowiedzi na interpelację poselską Pawła Szramki ( Kukiz’15).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2018 r. (sygn. akt C – 518/15) dotyczył strażaka z Belgii, który domagał się wypłaty odszkodowania za niewypłacone mu wynagrodzenie za lata służby. Uznano w nim, że okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem stawienia się na wezwanie pracodawcy w ciągu ośmiu minut – należy uznać za czas pracy. Ten właśnie obowiązek pilnego dotarcia do miejsca służby znacząco ogranicza możliwość skupienia się podwładnego na innych sprawach.

Przypominając ten wyrok Dziennik Gazeta Prawna poinformowała, że związkowcy policyjni chcą też zmian w dyżurach domowych. Zgodnie bowiem z przepisami funkcjonariusz może pełnić dyżur domowy nie więcej niż 4 razy w miesiącu. W praktyce niektórzy z nich mają ich znacznie więcej. Dlatego, związkowcy będą się dopominać uregulowania dyżurów zgodnie z orzeczeniem trybunału unijnego.

Pododdział  alarmowy bez wynagrodzenia 

 W przypadku żołnierzy warto przypomnieć zgłoszoną w połowie 2017 r. interpelację posła Pawła Szramki ( Kukiz15) w sprawie dyżurów domowych kadry zawodowej. (nr 13579), o której zresztą już pisaliśmy na portalu. Zwrócił on uwagę, że w niektórych jednostkach wojskowych żołnierze pełnią służbę pododdziału alarmowego „na telefon” i z tego też powodu nie otrzymują jakichkolwiek należności pieniężnych ani zwrotu czasu wolnego.

Ponadto żołnierz wyznaczony do pełnienia „dyżuru domowego” trwającego co najmniej 24 godziny nie jest – jak w przypadku innych 24-godzinnych służb - zwolniony z wykonywania innych zadań służbowych w dniu rozpoczęcia i zakończenia tego dyżuru. Brak jest także określenia maksymalnej ilości takich dyżurów.

Zdaniem posła, zagadnienie „dyżuru domowego” czy też „dyżuru na telefon” wymaga uregulowania na poziomie ustawy. Temat ten został poruszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich już w 2012 roku, jednakże sprawa do dnia dzisiejszego nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Już dwa lata temu resort rodziny, pracy i polityki społecznej podjął prace nad uregulowaniem w Kodeksie pracy kwestii odbierania telefonów w sprawach służbowych i poczty elektronicznej po pracy. Ale jest sprawą wątpliwą, by komisja kodyfikacyjna zakończyła prace w tej kadencji parlamentu.

Stanowisko MON

W odpowiedzi udzielonej w połowie listopada 2017 r. przez ówczesnego wiceministra obrony narodowej Bartosza Kownackiego przypomniano regulacje określające problematykę służb dyżurnych żołnierzy zawodowych (jedna ustawa pragmatyczna, dwa rozporządzenia MON z 26 czerwca 2018 r. ws. czasu służby oraz z 7 kwietnia 2004 r. ws. wypłacania dodatkowego wynagrodzenia oraz Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP). MON zwrócił uwagę, że m.in. żołnierzom pełniącym nieetatowe służby wewnętrzne i garnizonowe przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 50 złotych za każdą służbę dyżurną. Regulacja ta pomija żołnierzy pełniących dyżury niemające charakteru służb wewnętrznych i garnizonowych.

Proponowane zmiany przepisów 

Ministerstwo Obrony Narodowej zauważyło też panujący obecnie chaos w terminologii oraz wskazało potrzebę zmian w przepisach. Chodzi o:
• ujednolicenie terminologii w treści ustawy o służbie wojskowej, a także rozporządzeń w sprawie czasu służby oraz w sprawie dodatkowego wynagrodzenia,
• wprowadzenie do treści ustawy oraz przepisów wykonawczych definicji legalnych instytucji służb dyżurnych i ich szczególnych rodzajów,
• doregulowanie sytuacji prawnej żołnierzy pełniących dyżury i służby dyżurne trwające krócej niż 24 godziny, bądź też ustanowienie wprost zakazu ich wprowadzania w pragmatyce służbowej Sił Zbrojnych RP,
• zmianę przepisu § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (określenia etatowych dyżurów na sformułowanie dyżurów lub służb dyżurnych),
• modyfikację treści § 3 pkt 1b oraz pkt 9 rozporządzenia w sprawie dodatkowego wynagrodzenia,
• doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad ewidencjonowania czasu wykonywania przez żołnierzy zawodowych obowiązków służbowych w czasie pełnienia dyżurów poza miejsce stałej dyslokacji.

Intencja jest słuszna, ale do tej pory resort obrony narodowej nic nie zrobił, aby uporządkować przepisy dotyczące dyżurów na telefon. Ponadto dowódcy nie bardzo potrafią wykorzystać regulamin jako podstawy prawnej do tworzenia nowych form dyżurów i ich usankcjonowania pod względem prawnym. Podstawą może być pkt 211 regulaminu ogólnego.

Inny słowy tworzymy na tej podstawie instrukcję i podajemy punkt do rozkazu o powołaniu nowej służby oraz wskazujemy wynagrodzenie 50 zł. Tyle bowiem wynosi stawka za każdą służbę dyżurną pełnioną na nieetatowych całodobowych służbach wewnętrznych i garnizonowych, która od kilkunastu lat jest niezmienna. R. Ch.
Zdjęcie: Archiwum 5pa

Czytany 5329 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 14 luty 2019 07:58

16 komentarzy

 • Link do komentarza utownik sobota, 16 luty 2019 11:31 napisane przez utownik

  Pytanie czy zależy panom generałom na utrzymaniem lub zwiększanie liczebności armii. Jeśli warunków finansowych nie będą dostosowywać do tych "za bramą" to zabraknie argumentów przy zachęcaniu do wstąpienia do służby wojskowej...

 • Link do komentarza służbista środa, 13 luty 2019 19:56 napisane przez służbista

  U nas w jednostce pełnimy służby i interpretacja ustawy jest taka, przyjmujemy służbę w poniedziałek zdajemy w wtorek, następnie przyjmujemy w środę i zdajemy w czwartek w piątek przychodzimy na 8 godzin. w rezultacie pracujemy w tygodniu 56 godzin chyba że słuzbę przyjmiemy znów w piątek to wtedy zdajemy w sobotę i oddają nam tylko z tego 8 godzin a wtedy w tygodniu pracujemy 64 godziny. Przeliczając to na miesiąc w pierwszej wersji wychodzi za 4 tygodnie 224 godziny plus zostaje średnio 2 dni w których albo przyjdziemy na 2 dni po osiem godzin lub znów służba co daje jeszcze więcej bo albo 240 godzin albo 248. I wszystko to niby zgodnie z przepisami za dodatkowo otrzymane 240 za służby bo według ustawy tylko 8 godzin z słuzby sie wlicza do czasu pracy super rozwiązanie. Dodam że nikt nam tego wolnego nie oddaje ani w w ciągu miesiąca ani w okresie dłuższym bo sie żadne wolne nie należy.

 • Link do komentarza Do adama wtorek, 12 luty 2019 21:54 napisane przez Do adama

  Tylko bez takich tekstów Adamku. Ludziom chodzi tylko o respektowanie prawa. W komentarzach pisze jak wół co się należy. Do tego nie potrzeba kodeksu pracy mamy regulamin.

 • Link do komentarza adam wtorek, 12 luty 2019 20:06 napisane przez adam

  Sprawa jest prosta. Wojsko się domaga Kodeksu Pracy i nadgodzin? OK. Bardzo chętnie. Ale od razu emeryturka tak jak u kolejarzy lub hutników.
  Powodzenia przygłupy

 • Link do komentarza starszy chorąży wtorek, 12 luty 2019 18:56 napisane przez starszy chorąży

  Stawka 41 zł za służbę to kpina powinno być płacone za dodatkowe godziny jak w innych służbach mundurowych 14 zł brutto dlaczego żołnierz jest ciągle pokrzywdzony bo nie ma związków zawodowych ? Tylko "Konwent" , który nic nie może.

 • Link do komentarza bartek wtorek, 12 luty 2019 09:01 napisane przez bartek

  Wysokość diety nie określa dowódca JW tylko Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 167) .

 • Link do komentarza arkadiusz wtorek, 12 luty 2019 08:18 napisane przez arkadiusz

  Tak samo stawka diety za podróże krajowe 30 zł od kilku lat w miejscu....

 • Link do komentarza No jak to wtorek, 12 luty 2019 07:20 napisane przez No jak to

  41 zł za dyżur = jakieś 5,12 na godz. za dodatkowe 8 h pracy na służbie plus miska oczywiście.

 • Link do komentarza marynarz poniedziałek, 11 luty 2019 22:23 napisane przez marynarz

  Dyżur w domu można uznać za czas pracy
  Okres dyżuru pełnionego przez pracownika w miejscu zamieszkania w połączeniu z obowiązkiem szybkiego stawienia się na wezwanie pracodawcy należy traktować jako „czas pracy”. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 21 lutego 2018 roku.
  https://www.prawo.pl/kadry/dyzur-w-domu-mozna-uznac-za-czas-pracy,289069.html

 • Link do komentarza marynarz poniedziałek, 11 luty 2019 22:19 napisane przez marynarz

  Dowódca, Szef , Komendant tworzy i znosi służby, określa zadania oraz miejsce pełnienia a nawet i w domu. Te przepisy są tak stare jak regulamin ogólny.

  SŁUŻBA WEWNĘTRZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE
  192. System służby wewnętrznej jednostki wojskowej musi gwarantować dowódcom (szefom, komendantom) ciągłość dowodzenia (zorganizowania) i kontroli funkcjonowania jednostki (instytucji) wojskowej. Niektóre służby wchodzące w skład służby wewnętrznej jednostki wykonują ponadto zadania wojskowych organów porządkowych, szczegółowo określone odrębnymi przepisami.
  193. Podstawą pełnienia służby wewnętrznej jest rozkaz dzienny dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (pododdziału). Czas rozpoczęcia i zakończenia danej służby określa dowódca jednostki, nie musi być on jednoczesny dla wszystkich służb, np.: oficera dyżurnego jednostki i warty wewnętrznej.
  194. Szczegółowe zakresy uprawnień i obowiązków żołnierzy pełniących służby, ustalają w instrukcjach przełożeni, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego regulaminu – uwzględniając konkretne warunki i potrzeby danej jednostki.
  211. Dowódca (szef, komendant) może ustalać inny skład służb, oraz sposób ich pełnienia (łączyć, zmniejszać lub zwiększać). Może również organizować inne służby, w zależności od potrzeb, możliwości i przeznaczenia jednostki (np.: dyżurna służba operacyjna – pełniona przez żołnierzy zawodowych, dyżurny kierowca ciągnika, dyżurny sztabu, łącznik, dyżurny izby odwiedzin, itp.).

 • Link do komentarza starszy chorąży poniedziałek, 11 luty 2019 20:19 napisane przez starszy chorąży

  Kwota 50 zł za dyżur jest od 28 lat tyle jestem w Armii i nigdy nie była rewaloryzowana a jeszcze pomniejszona o podatek. Celowo nie jest podwyższana ponieważ niektórych oficerów to boli, że szeregowy lub podoficer z kilkoma dyżurami zarobiłby więcej od nich !

 • Link do komentarza Su0211 poniedziałek, 11 luty 2019 19:15 napisane przez Su0211

  Tekst "na twoje miejsce czeka 100 za bramą" jest nieaktualne. Teraz bardziej napierają z drugiej strony bramy :) No i te magiczne 50 zł (brutto, 41 netto).... ciężko nie wydać więcej na jedzenie, na służbę, jak stołówka zaserwuje zestaw pozywnych puszek :)

 • Link do komentarza robson poniedziałek, 11 luty 2019 16:15 napisane przez robson

  14 lat ta sam stawka 50 zł za dyżur !!!! W Ochronie teraz się płaci 20 zł za godzinę ...

 • Link do komentarza Piotr151974 poniedziałek, 11 luty 2019 09:05 napisane przez Piotr151974

  Obecnie żaden dowodca nie jest zainteresowany uregulowaniem spraw z tym związanych. Boją się ewentualnych konsekwencji finansowych bardziej niż pytań podwładnych. A co podwładni mogą w tej sprawie?

 • Link do komentarza Rekin poniedziałek, 11 luty 2019 07:49 napisane przez Rekin

  Zostawcie to w spokoju i tak nikt tego nie zmieni .dalej będzie dziki zachód bo każdy dowódca interpretuje to po swojemu.i nie 50 zł tylko 41 zł za 24 h . super stawka.nie podoba się to 100 za brama czeka?

 • Link do komentarza olo poniedziałek, 11 luty 2019 04:22 napisane przez olo

  Przepisy są tylko dowódcy nie potrafią z prawnikami wykorzystać punktu 211 regulaminu ogólnego jak o podstawy wprowadzenia nowego dyżuru, tworzymy instrukcję podajemy punkt do rozkazu o powołaniu dyżuru, określamy stawkę 50 zł i po sprawie. Ogólnie te stawki są bardzo stare z 2004 roku!!!! "211. Dowódca (szef, komendant) może ustalać inny skład służb, oraz sposób ich pełnienia (łączyć, zmniejszać lub zwiększać). Może również organizować inne służby, w zależności od potrzeb, możliwości i przeznaczenia jednostki (np.: dyżurna służba operacyjna – pełniona przez żołnierzy zawodowych, dyżurny kierowca ciągnika, dyżurny sztabu, łącznik, dyżurny izby odwiedzin, itp.)."

Skomentuj

Wyszukaj w artykułach

SONDA