piątek, 05 kwiecień 2019 06:19

Porozumienie z MSWiA przekładane na ustawy

Napisane przez Wolin
Oceń ten artykuł
(3 głosów)

W Ministerstwie Spraw Wewnętryrznych i Administracji toczą się interesujące rozmowy ze związkowcami ws. realizacji pororumienia z 8 listopada 2018 r. Dotyczą one sfery socjalnej służb MSWIA, ale projekty ustaw, które na tym forum są duskutowane mogą mogą objąć innych funkcjonariuszy np. Służby Więziennej i żołnierzy zawodowych. 

Granica 55 lat - do zniesienia od lipca br.

Była to kolejna tura rozmów. W połowie marca dyskutowano m.in. nad usunięciem w ustawie emerytalnej dla funkcjonariuszy art. 18 b.  Ten przepis wprowadza  wymóg posiadania nie tylko 25 lat wysługi dla osób,  które rozpoczęły służbę po 1 stycznia 2013 r., ale także ukończenia 55 roku życie. Od 1 lipca 2019 r. ta granica ma być zniesiona. MSWiA przedstawiło projekt ustawy, która nie budziła kontrowersji ze strony zwiazkowej. Należy oczekiwać, że w trakcie procedowania tych przepisów włączy się także resort obrony narodowej, który przespał ubiegłoroczne majowe podwyżki dla głównie najniżej zarabiających funkcjonariuszy (o sto kikadziesiąt zł na etat) oraz dla pracowników cywilnych służb MSWiA, czego nie mogą wybaczyć zwiazkowcy reprezentujący pracowników wojska.

W tym tygodniu MSWiA przedstawiło harmonogram prac nad możliwością przyznania dodatkowych należności pieniężnych dla funkcjonariuszy, którzy przy nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby, nadal pozostają w służbie, a także w zakresie art. 15a ( przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 roku i przed 1 października 2003 roku). Ponadto dyskutowano nad wprowadzeniem od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatności w wysokości 100 proc. za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji.

Dodatek dla funkcjonariuszy z pełną wysługą

W komunikacie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych nie pojawił się żaden konkret dotyczący ekstra dodatku do uposażenia dla funkcjonariuszy z pełną wysługą. Kilkanaście tygodni temu „Wyborcza” ujawniła, że dodatki mogą stanowić nawet połowę wysokości przysługującego świadczenia, gdyby odeszli ze służby. Dodatkowym warunkiem jaki będzie musiał spełnić funkcjonariusz ubiegający się o dodatek ma być uzyskanie przez niego pozytywnej opinii służbowej. Dodatki dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej powinny wejść w życie nie później niż od 1 stycznia 2021 roku. Porozumienie nie precyzuje jednak, czy dodatek będzie przysługiwał miesięcznie, czy może kwartalnie lub rocznie. Te szczegółowe kwestie mają być dopiero ustalone w trakcie negocjacji ze związkowcami.

Emeryci podzieleni na trzy grupy

Bardzo ważną sprawą jest los funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 roku i przed dniem 1 października 2003 roku. Dotychczasowy zapis art. 15a ustawy emerytalnej, w rzeczywistości dzieli funkcjonariuszy, a także żołnierzy zawodowych na trzy grupy z różnymi uprawnieniami. Związkowcy nie widzą powodu dzielenia funkcjonariuszy przyjętych do służby przed 1 stycznia 2013 r. na dwie grupy. Należy przypomnieć, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 1999 roku reformy systemu ubezpieczeń społecznych i reformy emerytalnej, żołnierze i funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę po tym okresie zostali włączeni do powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i prawo do emerytury mieli nabywać na zasadach określonych w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Z tego zapisu rząd lewicowy się wycofał w 2012 r., ale pozostały rozwiązania, które budzą kontrowersje. Chodzi o to, że w emeryturze policyjnej czy żołnierskiej nie są uwzględniane posiadane przed wstąpieniem do służby okresy składkowe i nieskładkowe, ani przypadające po zwolnieniu ze służby okresy opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Za to te osoby mogą otrzymać drugą emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po spełnieniu określonych warunków (np. jeżeli są członkami otwartego funduszu emerytalnego).

W ocenie związkowców, sprawa nie jest skomplikowane i może wejść w życie od 1 stycznia 2020 r.

Płatne nadgodziny od 1 lipca br.?

Znacznie szybciej, bo od 1 lipca 2019 r. może być wdrożony system odpłatności w wysokości 100 proc. za czas służby funkcjonariuszy przekraczających określone normy dla poszczególnych formacji. Wymaga to zmian w pragmatykach służb, a każda z nich jest specyficzna. Na przykład MSWiA chce półrocznego okresu rozliczeń, z kolei związkowcy domagali się, by ten okres nie obejmował Policji i Straży Granicznej, gdzie obowiązują systemy trzymiesięczne. Podkreślono, że służba pełniona w godzinach nadliczbowych ma charakter wyjątkowy i powinna być dopuszczalna jedynie w razie szczególnych potrzeb na rzecz dobra służby a czas rekompensaty za nią powinien być jak najkrótszy. MSWiA chce, by rekompensaty nie przysługiwały funkcjonariuszom na stanowiskach kierowniczych, ale przedstawiciele związków zawodowych uznali to rozwiązanie za wysoce niesprawiedliwe.

Należy przypomnieć, że w resorcie obrony narodowej przepisy dotyczące czasu służby kadry zawodowej WP wymagają zmian, bo są nieprecyzyjne. Odzyskanie dni wolnych jest możliwe w ciągu 8 miesięcy, ale nie przewidują przedłużenia tego okresu, ani zapłaty za nadgodziny.
Wolin
Zdjęcie: NSZZP

Czytany 4004 razy

3 komentarzy

  • Link do komentarza polakko sobota, 08 czerwiec 2019 20:05 napisane przez polakko

    Przed nami wybory tej jesieni......Jeśli nie będzie usunięty art 15a wiadomo że kolejny raz Nas oszukano....

  • Link do komentarza leon czwartek, 11 kwiecień 2019 13:56 napisane przez leon

    Oj tak. 15a ważna sprawa i to bardzo. Jak na razie tylko niesprawiedliwa.

  • Link do komentarza Tomek czwartek, 11 kwiecień 2019 07:08 napisane przez Tomek

    Czekamy na Art15a aby przeszło.

Skomentuj