header portal

wtorek, 16 kwiecień 2019 05:33

Pojazdy ŻW i MON na cywilnych tablicach

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Żandarmeria Wojskowa będzie mogła poruszać się po drogach publicznych na zwykłych cywilnych tablicach przy realizacji zadań m.in. operacyjno-rozpoznawczych. Przy okazji na podobnych zasadach będzie jeździć kilkanaście samochodów MON. 

Takie zmiany wynikają z nowelizacji rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów Sił RP oraz pojazdów należących do obcych sił zbrojnych przebywających na terytorium Polski na podstawie umów międzynarodowych, które w miniony piątek skierowano w trybie pilnym do uzgodnień międzyresortowych.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z coraz częściej podejmowanych przez ŻW działań wraz z Policją, Strażą Graniczną oraz innymi służbami ochrony odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny państwa. Chodzi w szczególności o zabezpieczenie zadań związanych z "ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu" oraz  "opracyjno-rozpoznawczych" w sposób niepozwalający na  identyfikację pojazdów  lub rozpoznanie przez osoby niepowołane, a w szczególności organizatorów i sprawców przestępstw, w tym zamachów terrorystycznych.

Nowe przepisy mają zapewnić poruszanie się pojazdów ŻW "w sposób ukrywający ich przynależność", co pozwoli na skuteczniejsze ich użycie we współdziałaniu ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Dodatkowo nowe zapisy wprowadzają konieczność składania przez ŻW do szefa Sztabu Generalnego WP oświadczenia potwierdzającego, że pojazd będzie używany do wykonywania zadań związanych z ochroną obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz - po zmianie przeznaczenia pojazdu - jego ponowną rejestrację pod numerem rejestracyjnym z wyróżnikiem służby.

Obecnie pojazdy wojskowe na tablicach rejestracyjnych nie mają oznaczenia miejsca, jak w przypadku tablic cywilnych a jedynie literę „U” ( użytkowany przez wojsko). Także inne służby mundurowe mają swoje oznaczenia literowe na tablicach rejestracyjnych np. policja ma HP, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu mają HK. Jednak, gdy pojazdy służb są wykorzystywane do działań operacyjnych, mogą być rejestrowane na zwykłych "cywilnych" tablicach ze wskazaniem województwa.
Należy dodać, że nowe regulacje będą dotyczyć nie tylko ok. 120 pojazdów ŻW, ale także – jak czytamy w ocenie skutków regulacji - ok. 20 samochodów MON. W jaki celu, tego nie podano.

Nowe regulacje mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. Chodzi o konieczność jak najszybszej rejestracji pojazdów w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Żandarmerię Wojskową. Ry

zdjęcie: Oddział ŻW w Krakowie

Czytany 3307 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 kwiecień 2019 06:11

5 komentarzy

Skomentuj

SONDA