piątek, 03 maj 2019 05:03

Próby morskie patrolowca Ślązak

Napisane przez IU
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na wodach południowego Bałtyku trwa ostatni etap sprawdzeń patrolowca Ślązak przed przekazaniem jednostki użytkownikowi. Zgodnie z pierwotnymi założeniami próby miały zakończyć się do końca I kwartału br., jednak mimo dużych postępów w realizacji, nastąpiło przesunięcie terminu ich zakończenia, na co wpływ miały m.in. panujące na południowym Bałtyku warunki hydro-meteorologiczne.

 Rozpoczęte 28 stycznia br., prowadzone przez wykonawcę – PGZ Stocznię Wojenną, próby morskie SAT są realizowane równolegle z próbami zdawczo-odbiorczymi jednostki wyposażonej w Zintegrowany System Walki (ZSW). Za te drugie odpowiedzialna jest komisja odbiorcza, w skład której wchodzą specjaliści z szeregu instytucji ze struktury resortu obrony narodowej, w tym m.in.: Inspektoratu Uzbrojenia, Dowództwa Generalnego oraz Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego.

 Celem powyższych przedsięwzięć jest sprawdzenie systemów i urządzeń okrętowych w warunkach morskich, w tym m.in. układu napędowego, mechanizmów pomocniczych oraz systemów ogólnookrętowych. Zgodnie z umowami zawartymi z Thales Nederland B.V. i Enamor Sp. z o.o. sprawdzenia obejmują również przeprowadzenie prób ZSW.

Do chwili obecnej zakończono z wynikiem pozytywnym próby mechanizmów głównych i pomocniczych oraz systemów ogólnookrętowych. Przeprowadzono również próby zintegrowanego systemu nawigacji, zintegrowanego systemu walki oraz systemu łączności okrętowej. Do  sprawdzenia pozostała jeszcze  infrastruktura oraz systemy odpowiedzialne za współpracę ze śmigłowcem, próby systemu RAS oraz przeprowadzenie pomiarów pól fizycznych okrętu.

Wykonanie zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r. umowy na dokończenie budowy okrętu Ślązak zostało określone na 2020 rok, natomiast przekazanie jednostki Marynarce Wojennej RP powinno nastąpić w I półroczu 2019 roku, po pomyślnym zakończeniu prób zdawczo-odbiorczych.

żródło: IU >>>

Zdjęcie: Michał Niwicz

 

Czytany 257 razy

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA