poniedziałek, 13 maj 2019 21:55

Wojsko poszukuje 29 kandydatów na muzyków - podoficerów

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło nabór kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych. Na absolwentów szkół i uczelni muzycznych, wojsko oczekuje do 31 maja br. Miejsc jest 29, niemal tyle samo co w roku ubiegłym (31).  

Zgodnie z decyzją nr 72 szefa MON z 8 maja br. kandydaci na kurs podoficerski przygotowujący do pełnienia służby składają wnioski do dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem najbliższej wojskowej komendy uzupełnień.

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:
• Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły muzycznej II stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym (instrument dęty lub perkusja),
• Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości.

Zanim kandydat zostanie przyjęty na szkolenie, musi przejść badania lekarskie i psychologiczne o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz zebrać niezbędne dokumenty (odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, a także uiścić opłatę rekrutacyjną na wskazane konto bankowe).

Egzamin do SPWL odbywa się w dwóch etapach:
I. ETAP ( pierwszy dzień)
• egzamin ze sprawności fizycznej,
• sprawdzian z wiedzy ogólnej oraz test z języka angielskiego.
II. ETAP (dzień drugi),
• rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której odbywa się przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym;

Rozmowa kwalifikacyjna składa się zasadniczo z dwóch części:
a) w części technicznej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym, osoba przystępująca do egzaminu wykonuje wylosowane dwie gamy, jedną durową i jedną molową wraz z pasażami oraz fragment wybranego przez komisję utworu solowego lub partii utworu orkiestrowego a Vista;
b) w części koncertowej przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym, osoba przystępująca wykonuje bez akompaniamentu przygotowane przez siebie dwie, kontrastujące ze sobą pod względem problematyki wykonawczej utworu cyklicznego (koncertu, sonaty) oraz fragment utworu dowolnego;

Najbardziej preferowani są absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie instrumentalnym z wynikiem co najmniej dobrym z przedmiotu głównego. Osoby te obligatoryjnie otrzymują najwyższa liczbę punktów z analizy ocen.

Kandydaci, którzy pozytywnie zaliczą egzaminy, rozpoczną we wrześniu br. w SPWL szkolenie podstawowe. Siedmiomiesięczny kurs będzie odbywał się tylko w Poznaniu. W sumie spędzą ponad 300 godzin w salach wykładowych, na placu musztry, strzelnicach i placach ćwiczeń. Czekają ich także zajęcia m.in. z władania buławą, gry w marszu i musztry paradnej.

Po zakończeniu kursu muzycy jako kaprale rozpoczną służbę w wojskowych orkiestrach i zespołach estradowych w całym kraju. W polskiej armii jest ok. 20 wojskowych orkiestr. Służbę w nich pełni ponad 800 muzyków. 

                                                  ***

Przy okazji majowego naboru warto także wspomnieć, że do 15 maja br. mają czas szeregowi zawodowi z tytułem magistra i co najmniej 5–letnim stażem z korpusu osobowego Wojsk Lądowych i grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej. W tym roku jest 41 miejsc, czyli aż o 26 więcej niż w latach ubiegłych.

Szkolenia będą odbywać się w AWL we Wrocławiu na potrzeby Wojsk Lądowych: grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej ( 20), rakietowej i artylerii (10), a także eksploatacji systemów łączności (10). Po raz pierwszy pojawiło się jedno miejsce dla prawnika, bo szeregowych po studiach prawnych też nie brakuje. Ry

Zdjęcie: Marcin Purman ( 8 FOW) 

 

Czytany 2196 razy

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA