poniedziałek, 20 maj 2019 05:54

Dwa licea wojskowe – różne kryteria zdrowotne i te same tradycje

Napisane przez Wolin
Oceń ten artykuł
(1 głos)

W poniedziałek, 20 maja w przededniu Dnia Kadeta kończy się przyjmowanie wniosków o przyjęcie ośmioklasisty lub gimnazjalisty do Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego, Rozpocznie ono działalność od 1 września przy Wojskowej Akademii Technicznej. Czy jest to sposób MON na nowy system edukacyjny, który na przygotować najlepszych kandydatów dla wojsk, w tym przypadku obrony cyberprzestrzeni? Pojawiają się jednak wątpliwości m.in. o badania dotyczące stanu zdrowia kandydatów.

Z formalnego punktu widzenia, wniosek o przyjęcie do liceum powinien zawierać orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia dziecka oraz oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych. W informatycznym liceum zastrzeżono, że wniosek powinien być w formie papierowej, co oznacza, że szkoła nie została jeszcze wyposażona w odpowiedni sprzęt komputerowy i programu ułatwiające rekrutację. Wniosek ma być osobiście dostarczony lub wysłany pocztą oraz zarejestrowany najpóźniej dzisiaj do godz. 15.00 w siedzibie szkoły, czyli przy ul. gen. S. Kaliskiego 25A. Nie gen. Witolda Urbanowicza, bo sąd przywrócił dawną nazwę ulicy, przy której znajduje się największa wojskowa uczelnia techniczna. A jeśli poczta zawiedzie i przesyłka zostanie zarejestrowana dzień później, to wniosek będzie rozpatrywany w terminie dodatkowym, czyli po 19 czerwca br.

Na stronie są podane szczegóły dotyczące rekrutacji do tego liceum, bo nie ulega wątpliwości, że zainteresowanie nauką w tej szkole będzie bardzo duże. Zwłaszcza, że uczniowie pierwszych dwóch klas liczących po 25 osób ( absolwenci szkól podstawowych i gimnazjum) otrzymają od wojska darmowe zakwaterowanie i umundurowanie oraz perspektywy studiowania na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo w WAT.

O przyjęciu dziecka do liceum, podobnie jak w przypadku innych szkół ponadpodstawowych, będą decydowały wyniki egzaminu oraz oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka obcego. Dodatkowo każdy kandydat będzie musiał zdać próbę sprawności fizycznej. Obejmuje ona test siły ( zwisy na drążku dla dziewcząt i podciąganie dla chłopców), szybkości (bieg na 50 m) oraz wytrzymałości ( bieg na 800 lub 1000 m), które - jak wynika z ulotki informacyjnej – rozpoczynają się już w tym tygodniu.

Przy okazji naboru chętnych do liceum jedna sprawa budzi niepokój. Chodzi o stan zdrowia, w tym również psychicznego kandydatów do tej szkoły. Wymagania nie są duże. Wystarczy orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia dziecka. Co to znaczy bardzo dobry stan zdrowia i czy lekarz POZ jest w stanie stwierdzić jakie są wymagania wojska?

Należy przypomnieć, że wymagania dotyczące kandydatów do jedynego istniejącego ogólnokształcącego liceum lotniczego w Dęblinie ( OLL) są znacznie wyższe. I co warte podkreślenia, prawie połowę kosztów badań w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w wysokości 1828 zł ponosi kandydat do OLL. Jest to dokładnie kwota 720 zł, którą płacą rodzice lub opiekunowie dziecka za pakiet badań (internisty, okulisty, laryngologa i neurologa , a także za badania laboratoryjne oraz echo serca, EKG i zaświadczenie lekarskie ( 100 zł !!!). Innymi słowy, kandydaci do Liceum Lotniczego przechodzą gruntowne badania za własne pieniądze, a w przypadku informatyków wystarczy zaświadczenie cywilnego lekarza POZ.

Warto sięgnąć do niedalekiej historii. W latach 1985-1995 r. funkcjonowało kilka ogólnokształcących liceów wojskowych w Lublinie, Toruniu, Wrocławiu, Częstochowie, a także w Zielonej Górze ( lotnicze) oraz Gdańsku ( muzyczne), które zakończyło działalność w 2005 r. O zdolności psychicznej i fizycznej do OLW decydowała wojskowa komisja lekarska, bo to przecież byli to kandydaci na żołnierza zawodowego. Czy podobnego rozwiązania nie można było zastosować wobec ochotników do wojskowego liceum informatycznego? Na jakiej podstawie lekarz POZ jest w stanie wydać zaświadczenie o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata? Należy zakładać, że jest to wstępna selekcja zdrowotna, bo kariera w armii bez szczegółowych badań lekarskich nie jest możliwa, nawet dla zdolnych informatyków.

Za dużo w tej sprawie jest dowolności. Jeśli resort obrony narodowej zamierza powoływać kolejne wojskowe licea jako remedium na uzupełnienie braków kadrowych w armii, to moim zadaniem kandydaci powinni przechodzić szczegółowe badania lekarskie.

Ponadto uczniowie nowo utworzonego liceum wojskowego powinni kontynuować chlubne tradycje Korpusu Kadetów, najstarszych szkół wojskowych w Polsce. Sięgają one czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w 1765 r. utworzył Akademię Szlachecką Korpusu Kadetów. Ponadto po III rozbiorze w Kaliszu został utworzony przez króla Prus Fryderyka Wilhelma III Korpus Kadetów– elitarna szkoła wojskowa dla dzieci szlacheckich w zaborze pruskim.

Tradycje szkoły kadetów były kultywowane w II Rzeczpospolitej. Ówczesne władze wojskowe ustanowiły dzień 21 maja świętem polskich kadetów, a decyzją szefa MON z 24 grudnia 2013 r. wpisano tę datę do kalendarza wojskowych obchodów. Tego dnia Stowarzyszenie Absolwentów Liceów Wojskowych „SALW-a”, które utrwalanie tradyce „szkół wojskowych dla małoletnich” organizuje w Kaliszu uroczyste obchody Święta Kadetów - Kalisz 2019. Szczegółowy program znajduje się na stronie tej organizacji. 

Odtwarzanie liceów wojskowych to dobry pomysł, ale jeszcze wiele szczegółów wymaga dopracowania. Warto też pamiętać o bogatych tradycjach sięgających nie tylko czasów królewskich, ale także tych przed kilku dekad. 

Wolin
Zdjęcie: st. szer. Wojciech Król 

Czytany 2491 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 maj 2019 06:06

1 komentarz

 • Link do komentarza OLW poniedziałek, 20 maj 2019 08:01 napisane przez OLW

  Zarządzenie MOiW oraz ON z dnia 10.04.1985 r. w sprawie liceów wojskowych
  §8
  1) posiadają obywatelstwo polskie
  2) nie ukończyli 16 roku życia
  3) posiadają stwierdzoną przez wojskową komisję lekarską odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną rokującą zakwalifikowanie ich w przyszłości do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
  §9
  Wojskowa komenda uzupełnień:
  1) kieruje kandydatów na badania do wojskowej komisji lekarskiej
  http://www.salwa.net.pl/upload/Dz.Roz.MON1985poz.26.pdf

Skomentuj

WYSZUKIWARKA

   

SONDA