... ...

W środy, 21 lutego weszły w życie podwyżki uposażenia zasadniczego kadry zawodowej WP. Zgodnie z rozporządzeniem MON z 16  lutego br.  ws. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych ( Dz.U z 20.02.2023, poz. 222), podwyżki  wynoszą  od  15,2 proc. do 25,4 proc.  w stosunku do 1 marca 2023 r.  Będą wypłacone na początku marca br. z wyrównaniem  od 1 stycznia 2024 r.   Najniższe  uposażenie  szeregowego  zawodowego  zwiększy się  z 4960  zł do kwoty 6 tys. zł  brutto( o 1040 zł).

Jest to akty wykonawczy  do art. 437 ust. 4 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Podwyżki  o 20  proc.  dla pracowników sfery budżetowej, w tym również  dla służb  mundurowych (dla nauczycieli  będzie to 30 proc.)  przewiduje  ustawa  budżetowa, podpisana  przez prezydenta i skierowana  w trybie następczym  do Trybunału  Konstytucyjnego .

W ustawie  budżetowej  wskazano, że wskaźnik  wielokrotności  kwoty bazowej zwiększył  się od 1 stycznia    br. o 20 proc. – z 1.740,64 zł  do 2 088,77 zł.   Podwyższenie kwoty bazowej od 1 stycznia 2024 r. do wysokości 2.088,77 zł i pozostawienie wielokrotności kwoty bazowej na dotychczasowym poziomie 4,43 spowodowało wzrost przeciętnego uposażenia do kwoty 9253,25 zł  ( o kwotę 1542,21 zł).

To była średnia.  Szczegóły  miały być  zawarte w projekcie  rozporządzenia MON ws.  stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy  zawodowych, które  - jak  przewidywaliśmy  - miało  być opublikowane  w II połowie lutego br. Okazało się, że  kierownictwo  resortu obrony narodowej  pozytywnie zaskoczyło  środowisko żołnierskie,  publikując  dzisiaj siatkę  płac na stronie  Rządowego Centrum Legislacji.

W tym rozporządzeniu podwyższono stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego średnio od około 15,2 proc. do około 25,4 proc.  W rezultacie od 1 stycznia  br. uposażenie zasadnicze żołnierzy  zawodowych  zwiększy się  - po wejściu w życie tych regulacji  -  od 1040 zł  do 2750  zł w stosunku do uposażeń zasadniczych obowiązujących od 1 marca 2023 r. (stawki uposażenia zasadniczego w poszczególnych grupach uposażenia zaokrąglono  do 100 zł)

Podwyższenie stawek uposażeń zasadniczych w poszczególnych grupach uposażenia zasadniczego kształtować się będzie następująco:

  • dla oficerów starszych: od  15,2 proc.  do 20,8 proc.  od 1.500 zł do 2.750 zł;
  • dla oficerów młodszych: od  22,5 proc.  do 25,4 proc.  od 1.600 zł do 1.740 zł;
  • dla podoficerów starszych: od  20,3 proc.  do 22,3 proc.  od 1.350 zł do 1.1420 zł;
  • dla podoficerów młodszych: od  21,2 proc.  do 25,4 proc.  od 1.260 zł do 1 440 zł;
  • dla szeregowych: od  20,8 proc. do 23,3 proc.  od 1.040 zł do 1.170 zł.

Podwyższenie poszczególnych stawek uposażeń zasadniczych żołnierzy zawodowych, skutkować będzie również podwyższeniem otrzymywanych przez żołnierzy zawodowych kwot dodatków za długoletnią służbę wojskową w wysokości  od 3 proc. uposażenia  zasadniczego  do 35 proc. ( po 35 latach służby).

Wzrost  najniższego uposażenia szeregowego  zawodowego  z 4.960 zł do kwoty 6.000  zł spowoduje  zwiększenie  m.in.  gratyfikacji  urlopowej  w  wysokości  35 proc. najniższego  uposażenia żołnierza zawodowego ( wzrost  od 1596,50 zł do 2100 zł) .

Ponadto  będzie  zwiększony zasiłek osiedleniowy, który  wynosi 250 proc. najniższego uposażenia – jeżeli żołnierz przesiedla się z członkami rodziny  oraz   50 proc. najniższego uposażenia - dla żołnierzy samotnych lub przesiedlających się bez członków  rodziny. 

Planowane od 1 marca  podwyższenie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy  zawodowych  spowoduje, że na podwyżkach  skorzystają nie tylko żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej  (ich uposażenie  zwiększy się z 4960 zł  do 6000 zł brutto), ale także żołnierze  niezawodowi Wojsk Obrony  Terytorialnej.  Terytorialsi otrzymują dodatek "za gotowość bojową". Jest on przyznawany każdemu żołnierzowi, który spełni tzw. minimum szkoleniowe, czyli dwa dni w miesiącu przeznaczone na szkolenie lub poświęcone innym zadaniom wyznaczonym przez wojsko. Aktualnie dodatek wynosi 496 zł, ale po planowanej podwyżce wzrośnie do 600 zł.

Ale to już koniec   dobrych informacji dla żołnierzy  WOT.  Zgodnie  bowiem z nowelizacją rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 grudnia 2023 r.  do zmienionego rozporządzenia MON z 28 grudnia 2022 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi [DzU, poz. 2850], były szef  MON  Mariusz  Błaszczak usztywnił stawki  dla terytorialsów, uzależniając je od posiadanego  stopnia wojskowego  za każdy dzień służby.  Stawka  szeregowego od 1 stycznia 2024 r. wynosi 141 zł,  starszego szeregowego - 146 zł, kaprala 161 zł,,  plutonowego -  171 zł a porucznika 221 zł  za dzień służby.   

Do konca 2022 r. stawki w terytorialsach były oparte na procentach najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.  Np. szeregowy TSW   otrzymywał za dzień służby 2,85 proc.pensji żołnierza zawodowego.  W  2023 r. szeregowy  otrzymywał 130 zł .  Teraz podwyżka  dla wszystkich   żołnierzy  OT wyniosła tylko 11 zł. Gdyby  obowiązywały  zasady  do 2022 r.  stawka  szeregowego żołnierza OT wyniosłaby 171 zł, czyli  30 zł więcej niż   jest w rzeczywistości.  

Nowa siatka płac żołnierzy zawodowych weszła  w życie  następnego dnia  po publikacji w Dzienniku Ustaw, czyli od 21 lutego  z mocą obowiązującą  od  1 stycznia br.  Wypłat z wyrównaniem  nastąpi na początku marca  br. R.Ch.

Załącznik do projektu rozporządzenia MON 

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA

 

Grupa uposażenia

Miesięcznie w złotych

1

2

20

20900,00

19 B

18600,00

19 A

18000,00

19

17400,00

18 B

16700,00

18 A

16100,00

18

15600,00

17 B

15000,00

17 A

14500,00

17

14100,00

16 C

13200,00

16 B

12600,00

16 A

12100,00

16

11600,00

15 C

10900,00

15 B

10400,00

15 A

10200,00

15

10000,00

14 C

9600,00

14 B

9400,00

14 A

9200,00

14

9100,00

13 B

8900,00

13 A

8800,00

13

8700,00

12 A

8600,00

12

8500,00

11

8400,00

10

8000,00

9

7900,00

8

7800,00

7

7400,00

6

7300,00

5

7200,00

4

7100,00

3

7000,00

2

6900,00

1A

6500,00

1

6200,00

0

6000,00