... ...

We wtorek, 26 marca, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) poinformowało w mediach społecznościowych o niespodziewanej śmierci generał brygady Adama Marczaka, szefa sztabu Dowództwa Operacji EU Althea w Mons.

Wojskowi poinformowali, że generał zmarł niespodziewanie z przyczyn naturalnych, w czasie wolnym od służby. 

Gen. bryg. Adam Marczak  ukończył studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1994) oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Przez większą część kariery w Wojsku Polskim służył w 6. Brygadzie Powietrznodesantowej. Od 2011 służył w Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych jako szef Oddziału Szkoleń, a następnie szef Oddziału Certyfikacji i Szkoleń.

Podczas swojej kariery wojskowej brał udział w wielu misjach zagranicznych. W latach 2005 i 2006 przez 16 miesięcy pełnił funkcję szefa sztabu Wielonarodowego Batalionu EUFOR w Bośni i Hercegowinie. W 2009 przez sześć miesięcy służył jako zastępca dowódcy Powietrznodesantowej Grupy Bojowej w ISAF w Afganistanie. Powrócił do Afganistanu, aby przez dwa lata (2015–2017) pełnić funkcję szef sztabu w Dowództwie Komponentu Operacji Specjalnych NATO (NSOCC-A).

Był  dowódcą m.in.  25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.  W 2019 awansował na stopień generała. W latach 2020-2021 gen. Marczak służył w dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie. 1 sierpnia 2021 ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak wyznaczył gen. bryg. Adama Marczaka na zastępcę szefa sztabu ds. Wsparcia i Wspomagania w Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu. 1 września 2023 został zastąpiony na tym stanowisku przez gen. bryg. Adama Rzeczkowskiego i przeszedł do Dowództwa Operacji EU Althea w Mons jako szef sztabu. 

zdjęcie: DGRSZ